cookies
BIP

„RODZINA NA SCENIE”. FAMILIJNY FESTIWAL PIOSENKI


Wzorem ubiegłych lat MCK „Integrator” z myślą o placówkach oświatowych – przedszkolach i szkołach z terenu Gminy Skoczów oraz ich podopiecznych organizuje imprezę artystyczną, dającą im okazję do zaprezentowania się podczas obchodów kolejnych Dni Skoczowa. W tym roku zainaugurujemy cykl „Rodzina na scenie. Familijny festiwal piosenki”.

 

Festiwal zostanie przeprowadzony na odmiennych zasadach niż przeglądy w latach ubiegłych. Każdą szkołę będzie reprezentował jeden wykonawca (minimum dwie spokrewnione osoby, np. uczeń i rodzic). Konkurs będzie okazją do pochwalenia się talentami uczniów z poszczególnych placówek, ich rodziców oraz aktywności i współpracy lokalnego środowiska szkolnego i pozaszkolnego.

Każda z placówek, tj. skoczowskich szkół i przedszkoli, wytypuje wcześniej wykonawców – dzieci/młodzież wraz z np.: rodzinami – by następnie w terminie do 17 maja br., przesłać karty zgłoszenia do MCK „Integrator” drogą mailową: wojciech.grajewski.mck@gmail.com lub dostarczyć je osobiście pod adres: Skoczów, Mickiewicza 9 (pok. nr 11 na I piętrze). Kartę zgłoszeniową i regulamin załączamy poniżej.

W celu precyzyjnego przygotowania występu na estradzie podczas 52. Dni Skoczowa (poznanie specyfiki występu od strony technicznej, udzielenie wskazówek występującym) wykonawcy reprezentujący poszczególne placówki zaprezentują się 25 maja między godziną 10.00 a 14.00 w sali widowiskowej „Pod Pegazem”. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji ustalona zostanie kolejność występów, które będą częścią programu artystycznego podczas obchodów 52. Święta Miasta. Informacja na temat kolejności występów zostanie następnie przesłana do przedszkoli i szkół.

Program reprezentantów szkół zostanie przedstawiony podczas tegorocznych Dni Skoczowa w sobotę, 8 czerwca br. w godz. 9.00–13.00 na estradzie ustawionej na skoczowskim rynku, po czym tego samego dnia około godziny 18.00 laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.

 Pliki do pobrania:

42_rodzina-na-scenie-regulamin-i-karta-zgl.doc (3,7 MB) Text