cookies
BIP

ŻYWA POCZTÓWKA Z BITWY POD SKOCZOWEM 1919 r.


Są jeszcze do odbioru retro pocztówki wydane na podstawie fotografii, wykonanych podczas SKOCZOWSKIEJ NOCY MUZEÓW 2019 z MCK "Integrator" w odtworzonym gabinecie brygadiera Franciszka Ksawerego Latinika. Karty pocztowe, które nie zostały odebrane podczas 52. Dni Skoczowa, można otrzymać w siedzibie MCK "Integrator" przy ul. Mickiewicza 9 (I piętro, pokój nr 11). Zapraszamy!

.