BIP

PCHLI TARG X 2019


5.10.2019 r. zapraszamy na statnią edycję skoczowskiego PCHLEGO TARGU, na którym tradycyjnie można będzie sprzedać i kupić ciekawe, często unikatowe bibeloty, pamiątki, książki, narzędzia oraz inne starocie.

 

Pchli Targ odbywa się na skoczowskim rynku tradycyjnie, w godz. 9.00-13.00. Regulamin dla wystawców załączono na stronie: https://tiny.pl/twzsz

Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska zachęcamy do zapoznania się z załączonym regulaminem. Od wystawców zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (zob: pkt. 5 § 6. Uchwały nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru dziennej stawki opłaty targowej, http://bip.skoczow.pl/uchwala-nr-xxxiii-371-2017-rady-miejskiej-skoczowa-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dziennych-stawek-oplaty-targowej-zasad-jej-ustalania-i-poboru), odnośnie sprzedaży przedmiotów używanych (w tym książek), kolekcjonerskich, rękodzieł i wyrobów rzemieślniczych, pobiera się opłatę targową zależnie od powierzchni gruntu zajętego przez handlującego. Opłata minimalna to 5,00 zł, która obowiązuje za zajęcie do 2 m2, zaś w przypadku zajęcia większej powierzchni opłata wynosi 10,00 zł (jeżeli stoisko zajmuje od 2 m2 do 4 m2) lub więcej (za każdy rozpoczęty 1 m2 powyżej 4 m2 - pobierane jest dodatkowe 10,00 zł).