BIP

REMIX – WYSTAWA MALARSKA MONIKI ŚLÓSARCZYK


| REMIX – Nowa wystawa malarska w Galerii MCK ARTadres na skoczowskim Rynku |

Czwartek 24 października, o 18.00: REMIX – otwarcie wystawy MONIKI ŚLÓSARCZYK, ur w Bielsku-Białej, a związanej m.in. z Wisłą artystki, absolwentki krakowskiej ASP.

Zapraszamy na wernisaż! – Miejskie Centrum Kultury „Integrator”

Monika Ślósarczyk to jedna z ostatnich uczennic zmarłego w 1998 r. prof. Jana Szancenbacha, wykładowcy w pracowni malarstwa sztalugowego ASP w Krakowie. Jest laureatką wielu nagród. Była uczestnikiem ok. 60 wystaw indywidualnych i ponad 30 zbiorowych. Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się artystycznym wykończeniem wnętrz.

 

 



Galeria: