Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

PCHLI TARG VIII 2020


1.08.2020 r. zapraszamy na pierwszą w tym roku edycję skoczowskiego PCHLEGO TARGU, na którym tradycyjnie można będzie sprzedać i kupić ciekawe, często unikatowe bibeloty, pamiątki, książki, narzędzia oraz inne starocie. Przypominamy o obowiązku zachowania szczególnych środkach ostrożności, w tym m.in. zasłanianie ust i nosa (zob. regulamin). 

Pchli Targ odbywa się na skoczowskim rynku tradycyjnie, w godz. 9.00-13.00. Regulamin załączono na stronie poniżej.

 

Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska zachęcamy do zapoznania się z załączonym regulaminem. Od wystawców zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (zob: pkt. 5 § 6. Uchwały nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru dziennej stawki opłaty targowej, http://bip.skoczow.pl/uchwala-nr-xxxiii-371-2017-rady-miejskiej-skoczowa-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dziennych-stawek-oplaty-targowej-zasad-jej-ustalania-i-poboru), odnośnie sprzedaży przedmiotów używanych (w tym książek), kolekcjonerskich, rękodzieł i wyrobów rzemieślniczych, pobiera się opłatę targową zależnie od powierzchni gruntu zajętego przez handlującego. Opłata minimalna to 5,00 zł, która obowiązuje za zajęcie do 2 m2, zaś w przypadku zajęcia większej powierzchni opłata wynosi 10,00 zł (jeżeli stoisko zajmuje od 2 m2 do 4 m2) lub więcej (za każdy rozpoczęty 1 m2 powyżej 4 m2 - pobierane jest dodatkowe 10,00 zł). 

 

 

PCHLI TARG – REGULAMIN
SKOCZÓW 2020

 

1. Organizatorem Pchlego Targu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim Pchlego Targu. Na skoczowskim Pchlim Targu można handlować tylko starociami i rzeczami używanymi, absolutnie nie nowymi.

3. Wystawcą może być tylko osoba dorosła lub dzieci/młodzież w wieku szkolnym z rodzicem/opiekunem prawnym, obecnym przez cały okres korzystania ze stanowiska.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby małoletnie biorące udział w imprezie.

4. Zabrania się handlu alkoholem, bronią, materiałami palnymi lub wybuchowymi, tytoniem i innymi używkami.
5. Pchli Targ odbywa się na skoczowskim rynku:

01.08.2020, godz. 9.00-13.00

05.09.2020, godz. 9.00-13.00

03.10.2020, godz. 9.00-13.00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i lokalizacji po wcześniejszym powiadomieniu.

6. Wysokość opłaty za stoisko (1 dzień):

- koszt zajęcia miejsca: zgodnie z obowiązującym cennikiem w gminie Skoczów – opłata targowa http://bip.skoczow.pl/uchwala-nr-xxxiii-371-2017-rady-miejskiej-skoczowa-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dziennych-stawek-oplaty-targowej-zasad-jej-ustalania-i-poboru

Opłata targowa jest obowiązkowa.

7. Opłatę targową pobiera pracownik MCK „Integrator” na miejscu imprezy, podczas jej trwania.

8. Osoby biorące udział w Pchlim Targu zajmują miejsca wskazane przez Organizatora na rysunku poglądowym rynku, który wraz z plakatem i regulaminem umieszczony będzie na jego środku - przy fontannie.

9. Ustawianie stoisk poza wyznaczoną strefą na rysunku poglądowym, wspomnianym w pkt. 8, jest zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim służbom porządkowym.

10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku na stanowiskach podczas Pchlego Targu i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.

11. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, spowodowanymi pandemią koronawirusa, wystawcy są obowiązani:

- zachować od siebie 2 m odległości,

- zakrywać usta i nos,

- posiadać ubrane rękawiczki ochronne,

- posiadać płyn dezynfekujący w celu udostępnienia go oglądającym i nabywającym towar,

- zachować 2 m dystans od osoby zainteresowanej asortymentem stoiska.


Brak wypełnienia powyższych obowiązków jest równoznaczne z odmówieniem przez Organizatora udziału wystawcy w Pchlim Targu.

 

Ponadto:
W Pchlim Targu uczestniczyć mogą wystawcy oraz ich klienci jako osoby nie przebywające na kwarantannie, nie zarażone koronawirusem, a także nie objęte nadzorem epidemicznym.
Regulamin może zostać odpowiednio zmodyfikowany w chwili wprowadzenia nowych obostrzeń.

 

Skoczów, 06.07.2020 r.

 Pliki do pobrania:

97_pchli-targ-regulamin-2020.pdf (212,54 KB) PDF

98_pchli-targ-mapka.jpg (564,32 KB) Images