Ochrona danych osobowych
BIP

POPISZ SIĘ... PISANKĄ !


Malujemy pisanki! Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół skoczowskiej Gminy
do wzięcia udziału w świątecznym konkursie POPISZ SIĘ... PISANKĄ.
Polecamy również zapoznanie się z wynikami konkursu oraz galerią zdjęć poniżej.

Malujemy pisanki! Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół skoczowskiej Gminy
do wzięcia udziału w świątecznym konkursie POPISZ SIĘ... PISANKĄ, organizowanym
po raz szósty przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator”. Aby uczestniczyć w konkursie, należy w terminie od 12 do 16.03 przynieść narysowaną pisankę (z opisem) do głównej siedziby MCK „Integrator” /ul. Mickiewicza 9/. Pisanki oceniane będą przez głosowanie internetowe
na portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl. Internauci wyłonią zwycięzcę, którego pisanka wraz
z nazwiskiem autora i świątecznymi życzeniami widnieć będzie na banerze w centrum miasta. Dodatkowo Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko wybierze jego zdaniem najciekawszą pracę, która ozdobi wysyłane przez niego kartki wielkanocne. Regulamin konkursu znajduje się na stronie i profilu FB MCK „Integrator”.

 

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO
POPISZ SIĘ... PISANKĄ!
SKOCZÓW 2018

VI edycja


I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu świątecznego „POPISZ SIĘ... PISANKĄ” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” oraz Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl.
2. Celem Konkursu jest:
- kultywowanie zwyczaju malowania pisanek, wysyłania wielkanocnych kartek świątecznych,
- rozwój wrażliwości artystycznej uczestników konkursu,
- aktywizacja społeczności lokalnej,
- promocja twórczości dzieci Gminy Skoczów.
3. Konkurs organizowany jest dla przedszkolaków i uczniów szkół Gminy Skoczów.
4. Uczestnicy konkurują ze sobą tworząc pracę plastyczną, na której widnieje pisanka.
5. Przekazanie prac plastycznych na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian
w regulaminie w celu usprawnień organizacyjnych.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONKURSOWYCH PRAC PLASTYCZNYCH, TERMINARZ
1. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę plastyczną przedstawiającą pisankę.
2. Praca plastyczna możne być wykonana dowolną techniką (malowana, rysowana, wyklejana itp.) w formie płaskiej i formacie A4.
2. Prace plastyczne należy dostarczyć do głównej siedziby MCK „Integrator” (Skoczów, ul. Mickiewicza 9) w terminie od 12 – 16 marca br., do godz. 16.00.
3. Prace plastyczne dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
4. Prace plastyczne powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nr tel., e-mail, nazwa placówki oświatowej.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac plastycznych niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
7. Organizator nie zwraca prac plastycznych przekazanych na konkurs.
8. Pisanki oceniane są poprzez głosowanie internetowe, które będzie prowadzone na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl od 21 – 27 marca br. do godz. 17.00. Wyłoni ono jednego zwycięzcę.
9. Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko osobiście wybierze jedną z prac plastycznych, która widnieć będzie na tegorocznych wielkanocnych kartach Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w „Wieściach Skoczowskich” wraz z życzeniami kierowanymi do mieszkańców.  
10. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 28 marca br. na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz na profilu FB i stronie internetowej MCK „Integrator”.
11. Zwycięska pisanka będzie widnieć na bannerze, umieszczonym w centrum miasta wraz z nazwiskiem wykonawcy i świątecznymi życzeniami. Banner będzie prezentowany w okresie Świąt Wielkanocnych.
12. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania dostarczonych na konkurs prac plastycznych (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz oficjalnej stronie Skoczowa i jego profilu FB, jak również w lokalnej prasie.

******

Internauci wybrali! Zwycięska pisanka SKOCZOWSKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO "POPISZ SIĘ... PISANKĄ!" to dzieło dziewięciolatki - EMILII RAPCIAK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu! GRATULUJEMY!

Miejskie Centrum Kultury "Integrator" dziękuje za wspólną przedświąteczną zabawę wszystkim uczestnikom konkursu oraz głosującym na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl i już teraz zaprasza na podobną akcję wiosną 2019 roku!