BIP

XVII SPARTAKIADA SOŁECTW I OSIEDLI GMINY SKOCZÓW


...

Miejskie Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie, Urząd Miejski oraz sołectwa i osiedla Gminy Skoczów zapraszają na XVII Spartakiadę sołectw i osiedli Gminy Skoczów, która odbędzie się 7 lipca 2018 r. o godz. 15.00 na boisku LKS w Pogórzu. Po rozdaniu dyplomów i pucharów zapraszamy na festyn rodzinny przy muzyce. Zabawę poprowadzi Sławomir Górniok S.G. Music. Wystąpią również: Tomasz Filipczak oraz Karolina "Perła" Lapczyk.