BIP

Pchli Targ 2018


6 października spotykamy się ostatni raz w 2018 roku na PCHLIM TARGU w Skoczowie. Czekamy na Was!
To doskonała okazja, żeby sprzedać albo kupić za grosze różne ciekawe, często unikatowe przedmioty oraz zamienić te, które zalegają w naszych szafach lub na półkach i są nam już niepotrzebne. Na PCHLIM TARGU znajdziemy bibeloty, narzędzia, książki oraz wiele innych staroci.
 

6 października spotykamy się ostatni raz w 2018 roku na PCHLIM TARGU w Skoczowie. Czekamy na Was!
To doskonała okazja, żeby sprzedać albo kupić za grosze różne ciekawe, często unikatowe przedmioty oraz zamienić te, które zalegają w naszych szafach lub na półkach i są nam już niepotrzebne. Na PCHLIM TARGU znajdziemy bibeloty, narzędzia, książki oraz wiele innych staroci.
Regulamin wydarzenia znajduje się poniżej.

PCHLI TARG – REGULAMIN
SKOCZÓW 2018

1. Organizatorem Pchlego Targu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim Pchlego Targu. Na skoczowskim Pchlim Targu można handlować tylko starociami i rzeczami używanymi,absolutnie nie nowymi.

3. Wystawcą może być tylko osoba dorosła lub dzieci/młodzież w wieku szkolnym z rodzicem/opiekunem prawnym, obecnym przez cały okres korzystania ze stanowiska.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby małoletnie biorące udział w imprezie.

4. Zabrania się handlu alkoholem, bronią, materiałami palnymi lub wybuchowymi, tytoniem i innymi używkami.

5. Pchli Targ odbywa się na skoczowskim rynku:

05.05.2018, godz. 9.00-13.00

02.06.2018, godz. 9.00-13.00

07.07.2018, godz. 9.00-13.00

04.08.2018, godz. 9.00-13.00

01.09.2018, godz. 9.00-13.00

06.10.2018, godz. 9.00-13.00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i lokalizacji po wcześniejszym powiadomieniu.

6. Na opłatę za stoisko (1 dzień) składa się:

- koszt udostępnienia sprzętu:

namiot 3x3 m: 10 zł

namiot 3x6 m: 20 zł

stół (długość - 2 m): 5 zł

ławka (długość 1 m): 2 zł

- koszt zajęcia miejsca: zgodnie z obowiązującym cennikiem w gminie Skoczów – opłata targowahttp://bip.skoczow.pl/uchwala-nr-xxxiii-371-2017-rady-miejskiej-skoczowa-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dziennych-stawek-oplaty-targowej-zasad-jej-ustalania-i-poboru
Opłata targowa jest obowiązkowa i niezależna od wynajmowanego sprzętu.

8. Uwaga: o dostępności miejsc, stolików, ławek decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

9. Opłata targowa oraz opłata za wypożyczony sprzęt będzie pobierana przez pracownika MCK
na miejscu imprezy, podczas jej trwania.

10. Osoby biorące udział w Pchlim Targu zajmują miejsca wskazane przez Organizatora,
nie wcześniej niż 30 min. przed godziną rozpoczęcia, podaną na plakatach informacyjnych.

11. Ustawianie stoisk poza wyznaczoną strefą jest zabronione – takie stoiska będą usuwane.

12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku na stanowiskach podczas targu i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.