cookies
BIP

ŚWIĄTECZNY PRZEGLĄD WOKALNY 2018


...

ŚWIĄTECZNY PRZEGLĄD WOKALNY
SKOCZÓW

 

„ROZŚPIEWANE BOŻE NARODZENIE"

 

13 grudnia 2018 r.

sala widowiskowa MCK „Pod Pegazem”
(ul. Targowa 26)

 

13 grudnia 2018 r., godzina 9.00:

 

Kategorie:

 

Grupa I: 7 – 12 lat                                Grupa II: 13 - 16 lat   

a) soliści                                                 a) soliści

b) zespoły                                               b) zespoły           

 

REGULAMIN

 

Przepisy ogólne:

 

 1. Organizatorem Przeglądu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.
 2. Przegląd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi gminy Skoczów.
 3. Celem Przeglądu jest:
 • rozwój artystyczny dzieci i młodzieży skoczowskiej gminy,
 • podtrzymanie tradycji wykonywania pieśni związanych tematycznie z okresem Świąt Bożego Narodzenia,
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz obycia scenicznego,
 • prezentacja talentów, uzdolnień i umiejętności przed różnorodną publicznością (rówieśnikami, nauczycielami, rodziną, środowiskiem lokalnym).
 1.  Repertuar ma mieć charakter utworów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Mogą go stanowić: kolędy, pastorałki, a także nastrojowe utwory związane
  z tymi Świętami.
 2. Przegląd będzie się odbywał w sali widowiskowej MCK „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) 13 grudnia o godzinie 9.00.
 3. Nagrodą jest występ laureatów w ramach koncertu, podczas którego otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody. Dokładna informacja o miejscu i terminie koncertu będzie znajdowała się na plakatach oraz zostanie przekazane opiekunom telefonicznie.
 4. Uczestnicy Przeglądu (osoby niepełnoletnie) w trakcie jego trwania i podczas koncertu pozostają pod opieką opiekunów wyznaczonych przez odpowiednią placówkę oświatową.
 5. Uczestnictwo dziecka w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych MCK „Integrator” oraz Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
 6. Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach: soliści i zespoły.
 7.  Solistę/zespół może wspierać instrumentalnie akompaniator.
 8.  Solista z danej placówki może także wystąpić w kategorii zespół.
 9.  Każda szkoła prezentuje jeden utwór w danej grupie wiekowej i danej kategorii. Obie grupy wiekowe oraz obie kategorie nie są obowiązkowe, np. dana szkoła może zaprezentować występ tylko solisty lub zespołu. Jednak prezentacja uczestników danej szkoły w obydwu kategoriach (soliści, zespoły) oraz obydwu grupach wiekowych będzie dodatkowo premiowana.
 10.  Opiekun uczestnika zobowiązany jest dostarczyć akustykowi pendrive z podkładem muzycznym na pół godziny przed występem dziecka (inne nośniki - płyty, telefony - są nieakceptowalne). Pendrive ma być dostarczony w opisanej kopercie: imię i nazwisko ucznia oraz nazwa szkoły. Podkład muzyczny ma figurować na pendrive w folderze KONKURS.
 11.  Wykonawca/wykonawcy ma/mają za zadanie zaśpiewać jedną, wybraną przez siebie kolędę lub utwór związany z Świętami Bożego Narodzenia.
 12.  O kolejności występów konkursowych opiekunowie uczniów zostaną poinformowani  telefonicznie po wpłynięciu wszystkich kart zgłoszeń.
 13.  Występy będzie oceniało jury zwracając uwagę na: dobór repertuaru, intonację, czystość śpiewu, dykcję, wyraz artystyczny.
 14.  W danej kategorii jest możliwość przyznania jednego wyróżnienia i jednego miejsca ex aequo.
 15.  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej MCK: www.mckskoczow.pl  13 grudnia po godzinie 17.00.
 16.  Warunkiem uczestnictwa będzie przesłanie zgłoszenia do Przeglądu mailowo pod adres imprezymck@gmail.com. Końcowy termin zgłoszeń upływa 3 grudnia br.

 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO obowiązującego w MCK „Integrator” (www.mckskoczow.pl).

 Pliki do pobrania:

35_2018-karta-zgloszen-gr-i-1.doc (1,91 MB) Text

36_2018-karta-zgloszen-gr-ii-1.doc (1,91 MB) Text

37_2018-swiateczny-przeglad-wokalny-regulamin-1.doc (1,92 MB) Text