BIP

SŁUŻBA ZDROWIA W CZASIE KONFLIKTU Z CZECHAMI W STYCZNIU 1919 R. - PRELEKCJA HALINY SZOTEK


18 stycznia, godz. 17.00 – SŁUŻBA ZDROWIA W CZASIE KONFLIKTU
Z CZECHAMI W STYCZNIU 1919 R. - prelekcja
 historyk HALINY SZOTEK. Organizator: MCK „Integrator”.

.