BIP

DKF PIEKIEŁKO, Pokazy z AUDIODESPKRYPCJĄ...


Teatr Elektryczny realizuje szereg projektow, w ramach kótrych w kinie wyświetlane są filmy ambitne, pokazy filmowe z audiodekrypcją,  czy przedstawienia teatralne i koncerty (na żywo oraz w ramach retransmisji).

Oto krótka prezentacja atrakcji przygotowanych dla odbiorców:

 

DKF "Piekiełko"

 

Więcej o działlności DKF Piekiełko znajdziesz na:  

http://www.dkfpiekielko.ox.pl/

DKF Piekiełko  

 

Pokazy filmowe z audiodeskrypcją

 

Filmy wyświetlane jw ramach pokazów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących, dla których wstęp jest bezpłatny. 

Pokaz organizowany w ramach projektu „Krajowy zasób cyfrowych filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych” realizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.