PLAN IMPREZ

 

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH
I SPORTOWYCH W GMINIE SKOCZÓW

Miejskie Centrum Kultury

KALENDARZ IMPREZ NA
LIPIEC/SIERPIEŃ 2011

1 lipca, godz. 16.00
Jarmark Regionalny (rękodzieło, rzemiosło, tradycyjne potrawy). Skoczowski Rynek. Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”.

2 lipca, godz. 10.00-12.00 i 14.00-20.00
Koncert oraz historie z życia Gangsterów i Raperów. Skoczowski Rynek.

3 lipca, godz.15.00
III Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w Dwuboju Siłowym o Puchar Burmistrza Skoczowa. Skoczowski Rynek. Organizator. Klub Młodzieżowy PLATO, Pełnomocnik ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta, MCK Integrator.

9 lipca godz.14.00
X Spartakiada Sołectw Gminy Skoczów. Miejsce: OSP Wilamowice. Organizatory: sołectwa, Urząd Miasta, MCK.

16 lipca, godz. 10.00
Rajd Samochodów zabytkowych. Miejsce: skoczowski Rynek. Organizator: Muzeum Motoryzacji Bielsko-Biała.

30 lipca
III Międzynarodowy Festiwal Kuchni Zbójnickiej na skoczowskim Rynku. Organizatorzy: Urząd Miejski, Miejskie Centrum Kultury, Polska Akademia Sztuki Kulinarnej i Beskidzki Klub Kulinarny.

27 sierpnia
XIII Regionalny Dzień Pszczelarza. Organizatorzy: skoczowskie Koło Pszczelarzy, Beskidzki Związek Pszczelarzy „BARTNIK”, MCK. Skoczowski Rynek, Teatr Elektryczny, ARTadres.


MCK Integrator,
ul. Mickiewicza 9, tel. 33 470 10 40


Niski parter.
Walne zebrania i spotkania skoczowskich organizacji pozarządowych.

10 lipca, godz. 9.00
spotkanie Beskidzkiego Związku Pszczelarzy "BARTNIK" w Bielsku -Białej, Koło w Skoczowie.

MCK Portal – Biuro Komunikacji Społecznej,
ul. Mickiewicza 9,
tel. 33 470 10 40, wew. 608.

Redakcja „Wieści Skoczowskich” w godz. 9.00 - 17.00.

Sala komputerowa dla organizacji pozarządowych w godz. 9.00 - 17.00

MCK Twórcze Piętro
zajęcia i warsztaty tematyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


MCK sala widowiskowa
„Pod Pegazem”

ul. Targowa 26, tel. 33 479 15 00


18-19 lipca
Wakacyjne Warsztaty Muzyczne. Nauka gry na perkusji, skrzypcach, wiolonczeli, fortepianie, gitarze, akordeonie, emisja głosu.

MCK Teatr Elektryczny,
ul. Mickiewicza 3, tel. 33 853 32 31.


V Przegląd Filmów Przewrotnych,
27-28 sierpnia 2011, godz. 18:00 i 20:00.

Organizator MCK

MCK ARTadres,
Rynek 18, tel. 33 858 50 23.


8 czerwca – 30 lipca
wystawa twórczości uczestników zajęć warsztatowych w Miejskim Centrum Kultury „Integrator”.

2 sierpnia, godz. 18.00
„W krainie czerwonego słonia” - otwarcie wystawy zdjęć Jerzego Chachlowskiego, członka Cieszyńskiej Grupy Fotograficznej „Format 4”.

 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.