» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Portal - Redakcja WS

Redakcja "Wie??ci Skoczowskich"

Urz?d Miejski

tel.: 33 853 38 54, wew. 156, 157

 

WIE??CI SKOCZOWSKIE
Informator Samorz?dowy
ISSN 1730-8585

 

    „Wie??ci Skoczowskie” – informator samorz?dowy. Miesi?cznik wydawany jest przez  Urz?d Miejski w Skoczowie. Gazeta publikuje informacje o wydarzeniach spo??ecznych, kulturalnych, sportowych w mie??cie oraz w nale???cych do gminy Skoczów dziesi?ciu so??ectwach. Na stronach „Wie??ci Skoczowskich” s? tak??e publikowane wa??ne dla mieszka??ców dokumenty w??adz samorz?dowych, w tym m.in.: zarz?dzenia burmistrz Skoczowa, informacje o przetargach, itp. oraz cz???? uchwa?? Rady Miejskiej Skoczowa.
   
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła