» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Jan Pawe?? II by?? w??r??d nas...

 

MASZ OKAZJ? NABY? OKOLICZNO??CIOW? PLANSZ?

UPAMI?TNIAJ?C? WIZYT? PAPIESK? W SKOCZOWIE

Plansza o wymiarze 100/70 cm zawiera fotografie dokumentuj?ce pobyt b??. Jana Paw??a na Stadionie KS Beskid , w ko??ciele ewangelicko-augsburskim ??w. Trójcy oraz na Kaplicówce. Zdj?ciom towarzyszy opis tego wydarzenia.

Plansz? mo??na naby? w ARTadresie (Rynek 18)
i MCK INTEGRATOR (Mickiewicza 9)

w cenie 55,35 z??.
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła