» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Kalendarz Gminy Skocz??w 2014

   O gminie Skoczów wiele ju?? powiedziano i wiele napisano. W tegorocznym Kalendarzu Gminy Skoczów przypominamy jak miasto przedstawiali znani literaci, s??ynni mieszka??cy miasta i nieprzeci?tni go??cie. W Kalendarium zamieszczone zosta??y obrazy autorstwa Józefa Klimka, s??ynnego malarza pochodz?cego ze Skoczowa. Obrazy niegdy?? zdobi??y ??ciany sali sesyjnej miejskiego Ratusza. Ponadto w wydawnictwie wiele wspomnie?? i sylwetek mieszka??ców naszej gminy. Specjalny rozdzia?? po??wi?cony zosta?? równie?? przybytkowi X Muzy, czyli skoczowskiemu Teatrowi Elektrycznemu.

"KALENDARZ GMINY SKOCZÓW 2014" mo??na naby?
w skoczowskim ARTadresie (Rynek 18) w cenie 25 z??.

 

 

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, wydawca publikacji „Kalendarz Gminy Skoczów 2014” pragnie bardzo przeprosi? za b???dy (merytoryczne, literalne, edytorskie itd.), które pojawi??y si? w w/w publikacji w artykule Klaudii Gryni-Morcinek pt. „Gamrotowie”. O??wiadcza tym samym, ??e pierwotna wersja tekstu, przekazana przez autork? kolegium redakcyjnemu, ich nie zawiera??a. Wspomniane b???dy pope??niono ca??kowicie niezamierzenie i bezcelowo. Ich powodem by?? brak synchronizacji ró??nych wersji programów komputerowych, u??ywanych przez osoby pracuj?ce nad tekstem, na poszczególnych etapach redagowania publikacji.

    Przeprosiny kierujemy pod adresem autorki, ale te?? wszystkich osób, szczególnie rodziny Pa??stwa Gamrotów, z którymi usterki by??y zwi?zane w sposób bezpo??redni.

Kolegium redakcyjne
Kalendarza Gminy Skoczów 2014
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła