Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
MCK Polityka ochrony dzieci 2024
BIP

WAKACJE W SIECI KULTURY


W czasie tegorocznych wakacji na fanpage’u MCK „Integrator” (https://www.facebook.com/integratorskoczow/) proponujemy „zakochanym w kulturze” skoczowianom (i nie tylko!) nową serię atrakcji, zatytułowaną „Wakacje w sieci kultury”.

Wśród nich znajdą się prezentacje archiwalnych zdjęć, obrazujących przedsięwzięcia organizowane przez MCK, ponieważ zauważyliśmy, że cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem.

Nie braknie też fotografii wykonanych na skoczowskiej starówce, które zestawimy z obrazami powstałymi w zeszłym roku, jak i w roku 2017 podczas plenerów malarskich. Będzie zatem okazja porównać rzeczywistość z wizją artystyczną. Już teraz zapowiadamy, że efekt niejednego może zadziwić – tym bardziej, że wybraliśmy najbardziej abstrakcyjne prace.

W soboty i niedziele będziemy prezentować archiwalne filmy związane ze Skoczowem, w których zapisane są wydarzenia kulturalne sprzed kilku, czy kilkunastu lat. Ich autorem jest Krzysztof Nowaczek. Pokażemy też krótkie filmy animowane, powstałe w pracowni filmu animowanego w MCK „Integrator”, w wykonaniu dzieci kształconych pod tym kątem przez instruktor Sylwię Dwornicką.

Oczywiście nie zabraknie również konkursów! Tym razem będzie okazja odgadnąć miejsca wpisane w centrum miasta, obok których niejednokrotnie przechodzimy, ale nie tak łatwo je dostrzegamy. Zachęcamy do zabawy zatytułowanej „Skoczów zaskakuje”. Na najbardziej spostrzegawczych oczywiście czekają nagrody! Szczegóły dotyczące dziewięciu odsłon przywołanego konkursu można znaleźć w regulaminie na naszej stronie internetowej.

Spotkajmy się „w sieci kultury” w tegoroczne wakacje!

 

Konkurs „Skoczów zaskakuje”

Przez cały lipiec i sierpień w ramach cyklu „Wakacje w sieci kultury” czeka na Was nowa seria zagadek!

W ramach konkursu macie okazję przyjrzeć się z bliska miejscom, które tak dobrze wpisały się w charakter zabytkowego centrum miasta, że mijamy je niejednokrotnie obojętnie. Czy jesteś w stanie wskazać poprawnie miejsca, w których znajdują się obiekty, przedstawione na konkursowych fotografiach, opisując możliwie najdokładniej ich lokalizację (np. ulica Fabryczna, przy dawnym warsztacie szewskim)?

Rozwiązanie należy przesłać za pomocą komunikatora Messenger (pod adresem https://tiny.pl/7dhnz). Powinno mieć taką formę: "#zaskoczony - [treść odpowiedzi - adres obiektu i krótki komentarz wskazujący usytuowanie wobec najbliższego charakterystycznego punktu odniesienia] - imię i nazwisko, wiek, tel. kontaktowy". Na zwycięzców czekają nagrody! Na odpowiedź macie każdorazowo jedynie 24 godziny!

Czy faktycznie Skoczów Was zaskoczy? 

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej oraz w załączniku.

 1. 2 lipca 2020: zagadka: ul. Mickiewicza, gmach obecnej poczty /zwycięzca: nie podano rozwiązania/
 2. 9 lipca 2020: zagadka: ul. Polna, kapliczka przy SP nr 1 /zwycięzca: Katarzyna Kazmierczak; Karolina Zabiegała (wyróżnienie)/
 3. 16 lipca 2020: zagadka: ul. Fabryczna 2, stara kamienica naprzeciw popularnego lokalu „English Pub” /zwycięzca: Tomasz Skiba/
 4. 23 lipca 2020: zagadka: ul. Fabryczna, Muzeum im. G. Morcinka /zwycięzca: Beata Farana/
 5. 30 lipca 2020: zagadka: ul. Ustrońska, piekarnia Meissnera /zwycięzca: Katarzyna Kazmierczak/
 6. 6 sierpnia 2020: zagadka: ul. Garbarska, Kaplica Boga Ojca /zwycięzca: Grzegorz Lazar/
 7. 13 sierpnia 2020: zagadka: ul. Cieszyńska, pl. Mały Rynek /zwycięzca: Tomasz Skiba/
 8.  20 sierpnia 2020: zagadka: budynek Garbarni SOTAN, ul. Fabryczna 10 /zwycięzca: Karolina Zabiegała/
 9.  27 sierpnia 2020: zagadka: sowa, herb Skoczowa, ul. Mickiewicza 14 i 11 /zwycięzca: Grzegorz Lazar/

 

 

 

Skoczów, 1.07.2020 r.

 

Skoczów zaskakuje. Regulamin konkursu

 

§ 1. Ustalenia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” .
 2. Celem konkursu jest:

- promowanie dziedzictwa kulturowego Skoczowa,

- uwrażliwianie na walory artystyczne i estetyczne zabytkowej skoczowskiej starówki,

- zachęcanie do twórczego spędzania czasu w oryginalnej, konkursowej formie,

       - pobudzenie aktywności i inicjatywy wśród mieszkańców Gminy Skoczów,

            - integracja lokalnych środowisk wokół idei obcowania z kulturą,

            - wzajemna inspiracja na płaszczyźnie twórczych wartości.

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć każdy, z zastrzeżeniem § 5 ust 1.
 2. Konkurs będzie trwał od 2 lipca do 28 sierpnia 2020.
 3. Pytanie konkursowe będą prezentowane raz w tygodniu (w czwartki) w 9 odsłonach.

 

§ 2. Warunki podstawowe udziału w konkursie.

1. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie pod warunkiem:

a) „polubienia” i udostępnienia posta z konkretnym pytaniem konkursowym, opublikowanego na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w serwisie społecznościowym Facebook (oznaczonego hasztagami: #konkurs, #skoczowzaskakuje, #mckintegrator, #zakochaniwkulturze).

b)  przesłania odpowiedzi za pomocą komunikatora Messenger pod adresem: https://www.facebook.com/messages/t/integratorskoczow (ważne: nie należy umieszczać ich w komentarzach pod postem konkursowym). Przesłana odpowiedź powinna mieć formę:

#zaskoczony - [treść odpowiedzi] - imię i nazwisko, wiek, tel. kontaktowy.

2. Uczestnik konkursu powinien odgadnąć i wskazać poprawnie miejsce, w którym znajduje się przedstawiony na fotografii obiekt, opisując możliwie najdokładniej jego lokalizację (np. ulica Fabryczna, przy dawnym warsztacie szewskim). Odpowiedź powinna zawierać:

a) adres obiektu, tj. ulicę (najlepiej z numerem domu),

b) krótki komentarz wskazujący usytuowanie wobec najbliższego charakterystycznego punktu odniesienia.

§ 3. Terminy i sposób przyznawania nagród.

 1. Organizator przyznaje jedną nagrodę za prawidłową odpowiedź na każde jedno pytanie konkursowe, opublikowane na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, w serwisie Facebook, zgodne z § 2. Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi, który najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi. W przypadku udzielenia dwóch poprawnych odpowiedzi w tym samym czasie Organizator przyzna nagrody wszystkim zwycięzcom.
 2. Uczestnicy mają maksymalnie 24 godziny na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Po tym czasie konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.
 3. Podsumowanie wyników poszczególnych edycji konkursu będzie mieć miejsce w każdy piątek (dzień po publikacji danego posta konkursowego) na oficjalnym fanpage-u facebookowym Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie http://mckskoczow.pl/.
 4. Nagrody będą wręczane w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”. Dokładany termin zostanie przekazany bezpośrednio laureatom poszczególnych odsłon Konkursu.
 5. Odpowiedzi zamieszczone po terminie określonym w § 3 ust. 2 nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

§ 4. Akceptacja regulaminu i przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przesłanie odpowiedzi na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO obowiązującego w MCK „Integrator”.

 

     § 5. Postanowienia końcowe

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w jego przygotowanie i organizację.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Aktualny regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów) oraz na stronie internetowej http://mckskoczow.pl/.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres wojciech.grajewski@mckskoczow.pl.

 

 

 

 

 

 Pliki do pobrania:

96_konkurs-072020-regulamin-mck-v-4.pdf (392,69 KB) PDF