Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

          23.12.2020 r.

        W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2020 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" zostaje czasowo zawieszona do 17 stycznia 2021 roku z wyłączeniem:

1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia,

2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nie będą organizowane zajęcia twórcze, wydarzenia z udziałem publiczności, w tym projekcje w Teatrze Elektrycznym.

 

Julia Raszka

Dyrektor

Miejskie Centrum Kultury

„Integrator” w Skoczowie