cookies
BIP

Mój talent 2018


...

 1. PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY
  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

   

  „MÓJ TALENT 2018”

   

  7 - 11 maja 2018

   

  REGULAMIN

 2. 1. Organizatorem Przeglądu jest Miejskie Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie.
 3. 2. Celem Przeglądu jest:
 4. - rozwój artystyczny dzieci i młodzieży skoczowskiej gminy,
  - twórcza rywalizacja z rówieśnikami,
  - możliwość sprawdzenia swych sił na scenie,
  - prezentacja talentów, uzdolnień i umiejętności przed publicznością,

  - wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
  - podniesienie świadomości narodowej,
  - pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny ale też Skoczowa.

   

  Kategorie:

 5. 1. Wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe mają za zadanie przygotować wiersz, piosenkę, taniec i pracę plastyczną. W tym roku łączny czas tych trzech elementów nie może przekroczyć 10 min.

 6. 2.  Prezentacje artystyczne będą pokazywane na terenie danej placówki między 07 – 11 maja 2018 r. w obecności pracowników MCK „Integrator” (celem zapoznania się z charakterem występu, potrzebami technicznymi itp.). O terminie dana placówka zostanie poinformowana mailowo i telefonicznie,
 7. 3. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji MCK „Integrator” opracuje kolejność występów wzorem ubiegłego roku.
 8. 4. Informacja o kolejności występów zostanie rozesłana do szkół i przedszkoli.
 9. 5. zespoły zaprezentują się na skoczowskim rynku, a jury wyłoni spośród nich laureatów. (08.06. 2018 r. - piątek) Podczas 51. Dni Skoczowa

Przedszkola:
a) najlepszy wiersz,
b) najlepsza piosenka o tematyce patriotycznej (opis pkt. 9),
c) najlepszy taniec,

d) najlepsza praca plastyczna pt.: „ 99. rocznica bitwy pod Skoczowem.”
Szkoły Podstawowe:

      Kategoria wiekowa I - klasy 1-5
a) najlepszy wiersz,
b) najlepsza piosenka o tematyce patriotycznej (opis pkt. 9),
c)
najlepszy taniec,

d) najlepsza praca plastyczna pt.: „99. rocznica bitwy pod Skoczowem.”

      Kategoria wiekowa II - klasy 6, 7, 8
a) najlepszy wiersz

b) najlepsza piosenka o tematyce patriotycznej (opis pkt. 9),
c) najlepszy taniec,
d) najlepsza praca plastyczna pt.: „99. rocznica bitwy pod Skoczowem.”

 

6. Podczas występu oceniane będzie osobno przez jurorów każde wykonanie.

7. Wyniki zostaną ogłoszone 09.06.2018 r. - sobota na stronie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”: www.mckskoczow.pl
8. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone delegacjom danych placówek podczas 51. Dni Skoczowa na skoczowskim rynku (10.06.2018 r. - niedziela) około godziny 16.00.

 

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wzorem ubiegłego roku tegorocznemu Przeglądowi przyświeca hasło „Mój talent”.
 2. W Przeglądzie biorą udział przedszkola i szkoły skoczowskiej gminy.
 3. Każde przedszkole i każda szkoła (w dwóch kategoriach wiekowych) przygotowuje realizację wszystkich form: wiersz, piosenka patriotyczna, taniec i praca plastyczna pt.: „99. rocznica bitwy pod Skoczowem.”
 4. Przygotowując występ należy pamiętać, że będzie pokazywany na plenerowej scenie (na skoczowskim Rynku), toteż należy dobrać wszelkie rekwizyty, ewentualne elementy dekoracji, jak i instrumenty muzyczne (akompaniament) tak, by ich montaż techniczny nie wydłużał występu w sposób znaczący. Występ powinien mieć formę względnie spójnej prezentacji artystycznej. Należy do maksimum ograniczyć przerwy techniczne pomiędzy realizacjami poszczególnych kategorii, które ujemnie wpływają na ogólny odbiór prezentacji (wskazówka istotna szczególnie podczas występu laureatów przed szerszą publicznością). Z tych samych przyczyn niedopuszczalne jest wykorzystywanie prezentacji z użyciem rzutników multimedialnych!
 5. Przygotowując występ należy wziąć pod uwagę wykorzystanie mikrofonu (mikroport, bezprzewodowy, na statywie, pojemnościowy) i przygotować dzieci na ich używanie.
 6. Organizator Przeglądu nie pokrywa kosztów przewozu dekoracji, rekwizytów, wynajmu strojów itp.
 7. Wszelkie podkłady muzyczne i pracę plastyczną w formie cyfrowej należy dostarczyć akustykowi na pendrive w opisanej kopercie - imię, nazwisko oraz szkoła, którą reprezentuje na pendrive (najlepiej jeden utwór na nośniku) podczas prezentacji na terenie danej placówki, a nie przed samym występem!
 8. 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  W związku z tym chcielibyśmy by piosenki prezentowane na 51. Dniach Skoczowa miały charakter patriotyczny, rozumiany w sposób tradycyjny, ale też, jako patriotyzm lokalny.
 9. Dodatkową kategorią w konkursie „Mój talent” w tym roku będzie praca plastyczna pt.: „9 rocznica bitwy pod Skoczowem.”, którą dodatkowo prosimy przesłać w formie jpg w dobrej rozdzielczości (minimum 300 DPI) wraz z kartą zgłoszenia na adres mailowy podany poniżej.
 10. Każda placówka oświatowa skoczowskiej gminy (szkoły podstawowe w dwóch kategoriach wiekowych) przygotowują pracę plastyczną wykonaną przez ucznia/uczniów. Prosimy o dostarczenie nośników pendrive z w/w pracą w formie jpg - w dobrej rozdzielczości (minimum 300 DPI) akustykowi na pół godziny przed swoim występem   na rynku. Prace te będą pokazywane na telebimie podczas występów dzieci na rynku.
 11. Uczestnictwo w przeglądzie „Mój talent” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie zdjęć z wydarzenia oraz nadesłanych na konkurs prac plastycznych na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u facebookowym, wystawie oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych, a także w lokalnej prasie i materiałach informacyjno-promocyjnych Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
 12. Uczestnictwo w Przeglądzie uwarunkowane jest przesłaniem karty zgłoszenia do Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” drogą mailową: promocjamck@gmail.com lub osobistym dostarczeniem w/w listy (Skoczów, Mickiewicza 9) w terminie do 27 kwietnia br.
 13. Koszt transportu uczniów przedszkoli i szkół zamiejscowych (spoza granic administracyjnych Skoczowa) na występ w ramach 51. Dni Skoczowa będzie pokrywany przez organizatora Przeglądu.

Regulamin i karty zgłoszeniowe DO POBRANIA znajdują się PONIŻEJ 

 Pliki do pobrania:

5_przeglad-2018-regulamin.doc (1,92 MB) Text

8_przeglad-2018-karta-zgl-przedszkola.doc (1,91 MB) Text

9_przeglad-2018-karta-zgl-sp-k-ii.doc (1,91 MB) Text

10_przeglad-2018-karta-zgl-sp-k-i.doc (1,91 MB) Text