BIP

51. DNI SKOCZOWA - PODZIĘKOWANIA


...

51. Dni Skoczowa za nami...
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZAANGAŻOWALI SIĘ W ICH ORGANIZACJĘ, WSPARLI MIEJSKIE CENTRUM KULTURY "INTEGRATOR" W JAKIEJKOLWIEK FORMIE :-)
Szczególne podziękowania kierujemy do takich podmiotów, jak: 
Urząd Miejski 
Miejskie Zarząd Dróg
Straż Miejska 
Policja
Miejski Zarząd Oświaty
Sołectwa Gminy Skoczów
OSP
Trans-Med
Machej.pl
Pro Media
Elmontex
Adamex

JESTEŚCIE WSPANIALI!

 

DZIĘKUJEMY SPONSOROWI GŁÓWNEMU 51. DNI SKOCZOWA


GAZ-SYSTEM S. A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie Skoczowa Spółka realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. 

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
http://www.gaz-system.pl/