Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz warunkami ekonomicznymi i organizacyjnymi informujemy, iż z dniem 4 maja 2021 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" zostaje czasowo ograniczona do 7 maja 2021 roku z wyłączeniem:

1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia*,

2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.

Nie będą organizowane zajęcia twórcze /poza takimi, jak*: rytmika i taniec, teatralne/, wydarzenia z udziałem publiczności oraz seanse filmowe w Teatrze Elektrycznym.

Jednocześnie zachęcamy do zwiedzania wystawy w galerii ARTadres /RYNEK 18/, w odpowiednim rygorze sanitarnym.  

 

Julia Raszka

Dyrektor

Miejskie Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie