Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

26.05.2021 r.

 

W związku z aktualnym stanem prawnym, zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz warunkami ekonomicznymi i organizacyjnymi informujemy, iż z dniem 29 maja 2021 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" zostaje czasowo ograniczona do odwołania z wyłączeniem:

1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia*,

2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych, 

3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

4. wydarzeń / imprez realizowanych w plenerze i obiektach zamkniętych na wskazanych zasadach, wynikających z poszczególnych zapisów w/w rozporządzenia. 

 

Nie będą organizowane zajęcia twórcze/ poza takimi, jak*: rytmika i taniec, teatralne/ oraz ogólnodostępne seanse filmowe w Teatrze Elektrycznym. 

Jednocześnie zachęcamy do zwiedzania wystaw w galerii ARTadres /Rynek 18/, w odpowiednim rygorze sanitarnym. 

 

Julia Raszka

Dyrektor

Miejskie Centrum Kultury

"Integrator" w Skoczowie