Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Komunikat


.

Informacja dla uczestników seansów/wydarzeń mających miejsce w Miejskim Centrum Kultury „Integrator”.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późń.zm.) Miejskie Centrum Kultury „Integrator” udostępnia publiczności 50% liczby miejsc dla niej przewidzianych.

Do wskazanych powyżej ograniczeń (50% miejsc) nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Każdy, kto będzie brał udział w seansie/wydarzeniu powyżej wskazanego limitu miejsc musi mieć ze sobą swój Unijny Certyfikat COVID – tzw. paszport covidowy. Taka osoba zakupuje bilet/odbiera wejściówkę w miejscu realizacji seansu/wydarzenia (np. kasa kina) dobrowolnie okazując swój Unijny Certyfikat COVID – tzw. paszport covidowy, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie zawartych w nim danych.

 

Julia Raszka

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie