Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Informacja dla uczestników seansów/wydarzeń mających miejsce w MCK "Integrator"


.

14.12.2021 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SEANSÓW/WYDARZEŃ
MAJĄCYCH MIEJSCE W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY „INTEGRATOR”

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.) Miejskie Centrum Kultury „Integrator” udostępnia publiczności 30% liczby miejsc dla niej przewidzianych.

Do wskazanych powyżej ograniczeń (30% liczby miejsc) nie wlicza się osób pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Osoby kupujące bilet/odbierające wejściówkę w miejscu realizacji seansu/wydarzenia (np. kasa kina) okazują dobrowolnie w/w dokumenty, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie zawartych w nich danych.

 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA:

20 grudnia, godz. 17.00

„Dziadek do orzechów”
– spektakl baletowy w wykonaniu uczennic Teatru Tańca Marioli Ptak
Organizator: Teatr Tańca Marioli Ptak, MCK „Integrator”.

Wszyscy, którzy zakupili bilety na w/w wydarzenie w trakcie obowiązywania obostrzeń covidowych dotyczących możliwości udostępniania dla publiczności 50% liczby miejsc dla niej przeznaczonych (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami limit wynosi 30% miejsc), biorą w nim udział pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

 

Osoby nie wyrażające zgody na wprowadzone przez MCK w/w zasady będą miały możliwość zwrotu biletów.

 

Julia Raszka

Dyrektor

Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie