Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Koncert Noworoczny


Koncert Noworoczny

Najpiękniejsze Melodie Świata

w wykonaniu

Orkiestry im. Telemanna

27 stycznia, godz. 18.00 (odwołany)

KONCERT PRZENIESIONY
NA 25 LUTEGO

sala MCK Pod Pegazem, ul. Targowa 26

w Skoczowie

więcej informacji: www.koncerty-bielsko.pl

Koncert Noworoczny

Najpiękniejsze Melodie Świata

w wykonaniu

Orkiestry im. Telemanna

Piotr Sadowski - skrzypce

w programie:

J.Strauss - Walc : "Opowieści lasku wiedeńskiego"

" Róże południa"

" Nad pięknym modrym dunajem"

Trich -trach Polka . Annen-Polka, Pizzicato-Polka, Radetzky-Marsch

Gade - Tango"Jalousie"

Fr.Kreisler - Radość miłości

J.Offenbach - Can can

 

27 stycznia, godz. 18.00 (odwołany)

KONCERT PRZENIESIONY NA 25 LUTEGO

sala MCK Pod Pegazem, ul. Targowa 26

w Skoczowie

bilety: 15 zł /ARTadres, Rynek 18/