TANIEC WSPÓŁCZESNY

 

Zajęcia w formie kształtowania koordynacji muzyczno-ruchowej odbywają się w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie pod kierunkiem Sabiny Cul i Izabeli Gredki. Obecnie taka forma spędzania czasu większym powodzeniem cieszy się wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, a nawet przedszkoli. W tym roku szkolnym zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych:
wtorek 17.30-18.30 grupa najmłodsza,
wtorek 18.30-19.30 grupa średnia,
środa 17.00-19.00 młodzież, .

 • kształtowanie koordynacji muzyczno-ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • nabywanie umiejętności pracy nad własnym ciałem (wzmacnianie, rozciąganie itp.),
 • nabywanie wiadomości dotyczących zdrowego odżywiania, wpływu ruchu i tańca na zdrowie człowieka,
 • nabywanie umiejętności współdziałania w grupie. Realizuje się je poprzez zadania takie, jak:
 • nauka BHP na zajęciach tanecznych,
 • nauka choreografii (np. aerobikowej),
 • nauka zestawów ćwiczeń rytmicznych rozwijających słuch muzyczny i koordynację ruchową,
 • nauka zasad stretchingu pozwalającego na bezpieczne posługiwanie się własnym ciałem,
 • nauka podstawowych zasad muzyki (rytm, tempo, dynamika, artykulacja, melodia),
 • nauka specyficznych elementów choreografii tanecznych (np. obrotów, skoków),
 • doskonalenie wszystkich zadań.

Stopień trudności i poszczególne elementy takiej lekcji dobierane są pod względem kategorii wiekowej dzieci, stąd też często na zajęciach stosowana jest forma zajęć "radosnego ruchu przy muzyce" ucząca zaufania do prowadzącego, przełamywania własnego wstydu i zahamowania przed ruchem i tańcem. Taka forma zajęć traktowana jest, jako element rozgrzewki, gdyż jej charakter zabawowy, a nawet teatralny sprzyja rozgrzaniu wszystkich partii mięśniowych i cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników. Każda lekcja taneczna oparta jest na zasadach lekcji wychowania fizycznego. Mieści się w niej rozgrzewka, ale typowo taneczna. Po niej następuje część główna, gdzie tancerze uczą się zaplanowanych elementów choreografii i doskonalą wcześniej poznane. W części końcowej przy odpowiednio dobranej muzyce wycisza się organizm poprzez ruch i rozciąganie w formie relaksacji np. w parach.

 Taka oferta Domu Kultury w postaci zajęć tanecznych cieszyła i cieszy się dużym powodzeniem.

        

 

 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.