BAJKOWO W MDK14.12.2006

  

BAJKOWE SPOTKANIE

 Miejski Dom Kultury w Skoczowie w sobotę 9 grudnia zorganizowalł dla najmłodszych „Bajkowe spotkanie z naszymi przyjaciółmi”, bohaterami czeskich bajek: Krecikiem, Sąsiadami , Szczudlikiem i Bagietką. W programie miały miejsce projekcje filmowe, ciekawostki  i łamigłówki związane z bohaterami, zabawa z mapą  Europy – dzieci poznawały kraj naszych sąsiadów. Całej zabawie towarzyszyły pluszowe maskotki ludzkich rozmiarów, które wsólnie z dziećmi świetnie się bawiły.

Dorota Noszka MDK

 

  

  

  

  

ŚWIĄTECZNY KONCERT21.12.2006

  

 

       

  

   

  

WYNIKI07.11.2006


 

WYNIKI

I Miejsce:
True Skill Rockers
(8 osób) z Mielca i Krakowa

II Miejsce:
Funky Masons  (5 osób) z Polic i Wrocławia

III Miejsce:
s.M.s Crew
(7 osób) z Rudy Śląskiej

 

Najlepszy B-BOY:
ex aequo Kleju i Frycek z True Skill Rockers z Krakowa i Leszczyn

Najlepsza B-GIRL:
Emilka z Wrocławia (Zerotrzydzieścidwa)

Nagroda publiczności:
IV miejsce + New  Shit Conection (8 osób) z Warszawy

 

Informacje o turnieju oraz zdjęcia: www.ox.pl

www.break.pl - relacje - only break

         

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

ZAPROSZENIE11.11.2006

  

ZAPROSZENIE DO REGIONALNEJ LEKTURY 

     

            Miłośnicy kultury naszego regionu uczestniczyli 7 listopada w promocji tomiku gwarowych opowiadań Mieczysława Peterka pt.: „Spóminki z downych roków”, zorganizowanej w Warsztacie Sztuk. W/w pozycję wszystkim zainteresowanym przedstawiła Halina Szotek, natomiast sam autor o zbiorku pisze następująco: 

„Spóminki z downych roków” stanowią kontynuację wydanych w 2002 roku, nakładem Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, „Tatowych spóminków”. Zawarte tu opowiadania, napisane gwarą cieszyńską, dokumentują dawne życie i historię naszego regionu. Nie są one fikcją literacką, lecz autentycznym zapisem zdarzeń z przeszłości.            Mimo, że urodziłem się w Bielsku, w domu rodzinnym mówiono jedynie językiem literackim, dość szybko zafascynowałem się gwarą, głównie dzięki niedzielnym wizytom u stryjenki w Wapienicy. Tam, jako młody chłopiec, wsłuchiwałem się w ciepło, piękno i melodyjność mowy jej rodziców, rodowitych Zaolzian. W przyswojeniu gwary pomogły mi także praca mojego ojca w chórze robotniczym w Ustroniu oraz wizyty stryja i ciotek w naszym domu, podczas których mówili „po naszymu”.
         Zasłyszane historie oraz towarzyszące im słowa i zwroty głęboko zapadły mi w pamięć i zaowocowały spisaniem szeregu wspomnień z dawnych czasów, których drugą część oddaję do rąk Czytelników.
            Mam nadzieję, że pomogą one przetrwać bogactwu kultury Śląska Cieszyńskiego, aby pamiętały o niej i krzewiły ją następne pokolenia.”

         

            Mieczysław Peterek jest niezwykle barwną postacią naszego regionu. Poniżej zamieszczony rys biograficzny tego dokumentalisty, fotografika, górskiego entuzjasty, miłośnika historii i kultury Śląska Cieszyńskiego oraz Bielska-Białej ma niewątpliwy wpływ na bogactwo treści zawartych w „Spóminkach z downych roków”.

Mieczysław Peterek urodził się w Bielsku w 1925 r. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum ogólnokształcącego, którego dwie klasy zdołał ukończyć przed wybuchem drugiej wojny światowej.
           Podczas okupacji on i jego rodzina, powróciwszy z przymusowej ewakuacji, byli szykanowani za polskość i zostali wysiedleni z Bielska, tracąc cały swój dobytek. Przez pewien czas mieszkali u rodziny w Komorowicach Śląskich, lecz ponownie ich wypędzono i osiedli w Białej. W ramach akcji likwidacji polskiej inteligencji ojciec Peterka został aresztowany, wywieziony do Gusen i tam zamordowany.
           Szczęśliwym zbiegiem okoliczności znajomy Austriak zatrudnił piętnastoletniego wówczas Mieczysława w swojej fabryczce wyrobów metalowych, co uchroniło go przed wywózką do Niemiec i zapewniło minimalne środki utrzymania dla rodziny. Po wojnie pracował przez dwa lata w bielskim Urzędzie Miejskim, jednocześnie kończąc średnią szkołę administracyjno-handlową.
           Dla wyższych zarobków przeniósł się do Bielskich Okręgowych Zakładów Energetycznych, gdzie przez kolejne 36 lat pracował w służbach finansowo - księgowych. W 1982 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę, lecz nadal pracował, w niepełnym wymiarze godzin, w bielskim oddziale Państwowej Służby Ochrony Zabytków, fotografując i archiwizując obiekty zabytkowe.
          W tym czasie udzielał się społecznie jako członek Zarządu Oddziału PTTK, przodownik GOT i GON oraz członek kilku komisji oddziałowych. Przez 18 lat przewodniczył Zakładowemu Kołu PTTK, organizując wiele wycieczkowych imprez krajoznawczych, rajdów okręgowych i ogólnopolskich. Jednocześnie działał w Towarzystwie Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Polskim Towarzystwie Filatelistów. Za tę działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami honorowymi tych organizacji, jak również złotymi odznakami „Za Ochronę Zabytków” i „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”.
          Opublikował wiele artykułów na temat historii, tradycji i kultury regionu Śląska Cieszyńskiego w książkach i albumach oraz na łamach czasopism, w których to wydawnictwach prezentował także swoje zdjęcia. Przez ostatnie 56 lat nieustannie fotografuje, ratując od zapomnienia resztki folkloru i istniejące jeszcze zabytki kultury materialnej regionu. Prace, będące efektem tych działań, prezentował dotychczas na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, głównie w Bielsku-Białej, na Podbeskidziu i na Śląsku oraz na ekspozycjach zbiorowych za granicą (m in. w Anglii, Austrii, Niemczech i Szwecji). Kolejne wystawy są w przygotowaniu.

            Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gwarowej lektury dostępnej w Warsztacie Sztuk.

Julia Broda


 

NIEZAPOMNIANE ARIE11.11.2006

 

NIEZAPOMNIANE ARIE
KONCERT OPERETKOWY

WYSTĄPIŁY:

IRENA STANIEK - SOPRAN KOLORATUROWY
INGA MADEJ - FORTEPIAN

 

     

        

28 października gościła w Miejskim Domu Kultury Irena Staniek, która zaśpiewała najsłynniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe przy akompaniamencie Ingi Medej–fortepianu. Licznie zgromadzona publiczność śpiewała i dobrze się bawiła z energiczną i pełną energii sopranistką. I. Staniek jest przykładem osoby, która w dosyć późnym wieku odkryła w sobie talent do śpiewania i do robienia międzynarodowej kariery. Na początek wygrała „Drogę do Gwiazd”, a obecnie występuje na wielu scenach w kraju i za granicą. Wszędzie przyjmowana jest z entuzjazmem.

Robert Orawski

 

UROCZYSTY KONCERT16.10.2006

 

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

    16 października 28 lat temu na Placu św. Piotra padły pierwsze słowa z ust nowego papieża – papieża Polaka – Jana Pawła II. Oznaczały one początek niezapomnianego w dziejach Kościoła i świata pontyfikatu. Aby uczcić tamto wydarzenie świętujemy już po raz szósty DZIEŃ PAPIESKI. Z tej okazji 15. 10. br. Miejski Dom Kultury zaprosił skoczowian do kościoła śś. Piotra i Pawła na uroczysty koncert. Utwory takich kompozytorów, jak: Vivaldi, Bach, czy Weber wykonała Orkiestra im. G. Ph. Telemana z Bielska – Białej, którą tworzą:

Anna Pierścińska – sopran Opery Poznańskiej
Renata Sadowska – organy i klawesyn
Magdalena Kania – flet poprzeczny
Maria Mikuła – wiolonczela
Piotr Sadowski – skrzypce.

Julia Broda   

       

       

 

OTWARCIE ROKU KULTURALNEGO04.10.2006MECENAS KULTURY 2006 ROKU 

Co roku skoczowski dom kultury przyznaje wyróżnienie MECENAS KULTURY. W latach poprzednich przyjęli je: Bank Spółdzielczy w Skoczowie i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”. Wyróżnienie to jest skromną formą zwrócenia uwagi na firmy i instytucje, które pomagają skoczowskiej kulturze, żyją tą kulturą i życzą jej jak najlepiej. Jest wreszcie,  jak czytamy w pamiątkowym dyplomie: „podziękowaniem za wieloletnie wspieranie skoczowskiej kultury oraz za aktywizowanie wokół niej firm i osób chcących zmieniać świat, czynić go lepszym i piękniejszym”. W 2006 roku MECENASEM KULTURY została uhonorowana firma OPTIMAL. Uroczystość wręczenia odbyła się 7 października, na symbolicznym „Otwarciu Roku Kulturalnego” w MDK. Specjalną statuetkę odebrał prezes firmy Wojciech Tatka. Publiczność, w większości młoda, która wypełniła wszystkie miejsca w sali widowiskowej wysłuchała też informacji Roberta Orawskiego o działalności MDK, o jego osiągnięciach i zamierzeniach. Miłym akcentem wieczoru było wyróżnienie „ZŁOTYM PIÓREM” przez redaktora naczelnego „Południka” Macieja Kalarusa znanego skoczowskiego dziennikarza Kazimierza Raszki. Okazją do tego była rocznica powstania tego lubianego miesięcznika. Ozdobą otwarcia roku kulturalnego w Skoczowie był musical „Romeo i Julia” w wykonaniu zespołu teatralnego działającego przy MDK, a w reżyserii Marzeny Burligi dedykowany firmie OPTIMAL i wszystkim  tym, dla których kultura jest wartością nadrzędną.

Robert Orawski

     

     

     

 


DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ04.10.2006

 
 
   
   
   
   

ZESPÓŁ SENIOR01.10.2006


Działalność Zespołu Regionalnego ''Senior" w Skoczowie
uroczystość jubileuszowa 40 - lecia zespołu, 23 września w sali MDK

 

     Zespół Regionalny ''Senior'' powstał w Klubie Seniora w 1966 r. i liczył początkowo 30 członków. Założycielami zespołu były: Helena Girdwojn i Aniela Bolek. Gdy Klub zmienił siedzibę zespół znalazł miejsce w Międzyzakładowym Domu Kultury ''Tryton''.

     Kierownikami zespołu byli: Aniela Bolek, Marta Fiedor, Marianna Szczypka, a od 16 lat Stefan Krzempek.
Pierwszym muzykiem zespołu był Gustaw Wentruba. Potem jego dzieło kontynuowali kolejno: Stanisław Banszel, Gustaw Jaworski, Eugeniusz Chwastek, Stanisław Pasterny, Karol Kozieł, Edward Buchtyar i Franciszek Cebula.

 

    W latach 80-tych zespół przeniósł się do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, a po jego likwidacji do Spółdzielczego Domu Kultury ''Wspólnota'', którym kierowała Helena Wajda. Z upływem czasu zmalała liczebność ''Seniora''. Dziś liczy on 18 członków.

  

   Zespół Regionalny ''Senior'' opracował ponad 100 piosenek ludowych oraz 12 tańców. Między innymi : ''cieszyniok'', ''błogosławiony'', ''chusteczkowy'', ''myśliweczek'', ''krzyżok'', ''spacerpolka''. Zespół opracował także inscenizacje związane z dorocznymi świętami, dożynkami, „Godami Żywieckimi” i kolędowaniem.
Wyrazem uznania dla zespołu są zaproszenia na cykliczne imprezy folklorystyczne jak: „Tydzień Kultury Beskidzkiej” w Wiśle, Żywcu, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Ujsołach. W 1987 r. zdobył II miejsce w „Godach Żywieckich” za kolędowanie.


      Brał udział w Ogólnopolskich Przeglądach Zespołów Amatorskich w Rzeszowie, Szubinie i Bydgoszczy, gdzie zdobył nagrodę redakcji czasopisma ''Życie i Zdrowie''. Od 1998 r. bierze udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych ''Złoty Kłos'' w Zebrzydowicach, gdzie w 2005 r. zdobył II miejsce. Co roku prezentuje się na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brennej. W 1995 r. zdobył tam wyróżnienie II stopnia, w 1996 r. III miejsce, w 2004 r. wyróżnienie, a w 2005 r. II miejsce.     Zespół uczestniczy corocznie w Dniach Skoczowa. Występuje na licznych imprezach organizowanych m.in. w Skoczowie, Pogórzu, Kiczycach, Pierśćcu, Wiślicy. Obecny skład zespołu: Józef Bąk, Marta Brudny, Bożena Cebula, Emil Cieślar, Bronisława Duda, Anna Fabian, Karol Kozieł, Stefan Krzempek, Stanisław Laskowski, Emilia Mroszczyk, Maryla Olszowska, Anna Pustelnik, Bronisława Smolarz, Anna Żylich. Kapela: Edward Szypuła, Rudolf Orawski (skrzypce), Franciszek Cebula (akordeon) i Henryk Bilicer (kontrabas).

 40 LAT MINĘŁO...

Od zawsze wielkim sentymentem skoczowianie darzyli regionalne pieśni, tańce i gawędy. Z tego też powodu nigdy nie brakowało chętnych by tradycje te pielęgnować i kultywować. Do grona pasjonatów swojskiego śpiewania niewątpliwie zalicza się regionalny zespół „Senior”, obchodzący 23 września jubileusz swej 40-letniej działalności. „Urodzinowe spotkanie” zorganizował Miejski Dom Kultury, zapraszając na uroczystość wszystkich członków zespołu, jego sympatyków, a także i pozostałych mieszkańców miasta. Na ręce kierownika zespołu - Stefana Krzempka gratulacje składali: starosta powiatu cieszyńskiego Witold Dzierżawski, z-ca burmistrza Skoczowa Jan Korzonek, ks. prałat Alojzy Zuber, przedstawiciele regionalnego zespołu „Wrzos”, założyciel ludowego zespołu śpiewaczego „Try-ton” Jan Chmiel, prowadząca dziecięcy zespół regionalny „Junior” z Pierśćca Józefa Ferek oraz dyrektor MDK Robert Orawski. Uroczystość upamiętniono rozdaniem okolicznościowych dyplomów. Jubileusz, mający miejsce w sali widowiskowej MDK, wzbogacił występ pierścieckiego „Juniora”. W chwilę po nim przyszedł czas na jubileuszową prezentację „Seniora”, która wraz z smacznym poczęstunkiem pozwoliła bawić się wszystkim gościom do późnych godzin.

Julia Broda


POŻEGNANIE WAKACJI13.09.2006WAKACJE POŻEGNANE W ROCKOWY SPOSÓB 

W rockowym stylu skoczowska młodzież pożegnała tegoroczne wakacje. 9 września w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury miał miejsce pełny mocnych brzmień koncert lokalnych zespołów rockowych. Wśród wykonawców znaleźli się: RESPEKT, URIM, MASTERS OF MIND oraz BATALION D’AMOUR. Szerokie grono zainteresowanych słuchaczy rockowych nurtów muzycznych miało okazję nabyć plakaty, koszulki i płyty wyżej wymienionych zespołów. Największym popytem cieszyła się nowa, jeszcze ciepła płyta „Psychotic” grupy MASTERS OF MIND. „Mettalicznie” grający chłopcy uzyskali też największy aplauz od bawiącej się publiczności. Kończące letnie lenistwo rockowe wydarzenie było, oprócz muzycznego nasycenia, przeglądem cieszącej się niezmiennym uznaniem mody. Goście koncertu dopracowaniem swego wizerunku zaostrzyli drapieżny i posępny klimat panujący na sali, współgrający harmonijnie z prezentowanymi utworami.

Kolejne rockowe wydarzenie muzyczne w Skoczowie zaplanowano na czas styczniowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już czekamy!

Julia Broda

 

SPOTKANIE Z POEZJĄ04.10.2006

 

NASTROJOWE SPOTKANIE Z POEZJĄ

   

            Kobieta wielu zawodów, wielu zainteresowań i wielu osiągnięć – Małgorzata Szkolorz 9 października br. była gościem warsztatowych spotkań poetyckich. Zaprezentowała pełną wrażliwości poezję, ubraną w koloryt poszczególnych pór roku, będących dla niej niejednokrotnie inspiracją. Wcześniej bardzo rzadko ukazywała swe twórcze oblicze. Jej wiersze najczęściej żyły tradycyjnym „szufladowym życiem”. Jedynie mąż miał prawo uchylać drzwi do ich świata, dodać niezmiernie ważny dla autorki komentarz, coś poradzić. Kiedyś zasugerował, że owe wiersze trzeba pokazać innym, wydać. Do tej pory powstało osiem tomików o tytułach: „A-to-My”, „inBlanco”, „Confetti”, „dopełnienie”, „Echo”, „Forming”, „God et”, „Host-Most”, a cztery: „Punkt nie-od-niesienia”, Stan po-siadania”, „byłam” i „KrOpKi” jest w przygotowaniu do druku. Puńcowska poetka woli ten właśnie krok uczynić jak najprędzej, ponieważ twierdzi, że wiersze też mają swój termin przydatności i na swój sposób się starzeją. Po pewnym czasie poeta ma do nich zupełnie inny stosunek niż na początku po ich napisaniu. A może jest tak, że wiesze raz napisane nie zmieniają swego kształtu, sensu i klimatu, ale sam twórca się zmienia, rozwija swe liryczne umiejętności, które mają wyraźny wpływ na pryzmaty takiego lub innego widzenia danej poezji?

   

            Powyższe, trochę filozofujące spostrzeżenia, nie stoją jednak absolutnie na przeszkodzie odbiorowi wierszy Małgorzaty Szklorz. Z tego też powodu zachęcamy do sięgnięcia po nie, a na zaostrzenie czytelniczego apetytu proponujemy poniżej jeden z nich.

 

 myśli spłoszone 

oplotłam Cię pnączem umyślnego
połączenia błękitu twoich oczu
z moją zielenią

oplotłam Cię ukradkowym
spojrzeniem znad
przeciętnych myśli o tym
ile barw chciałoby powstać
z pomieszania zieleni
z błękitem

odpowiedziałeś mi
wzrokiem zamyślonym
dokładnie na ten sam temat

 

Wiersz pt.: „myśli spłoszone” pochodzi z antologii wierszy poetów ziemi cieszyńskiej „Podwieczorek z metaforą”, wydanej przez Miejski Dom Kultury.

Julia Broda

     

 

BARDZO UPRZEJMY POETA07.09.2006

 

BARDZO UPRZEJMY POETA

„Picheta jest poetą sensu. Z zasady nie używa przesadnej ilości słów, których może być za dużo, dochodzi do gołego sensu (...). W efekcie w jego wierszach ZNACZY każdy wers i każdy składnik wersu. Razem tworzą całość, która uderza jak kamyk w skroń. Celnie i ostrzegawczo (...). Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe tylko przy bezwzględnej świadomości celu, do którego się zmierza. Żeby tak pisać potrzeba jasnego spojrzenia i wielkiej dyscypliny (...). Krótkie, bardzo krótkie wiersze Pichety dotykają wszystkiego, co ważne – Miłości, Życia, Śmierci – czasem lekko i z wdziękiem, czasem mocno i zgryźliwie (...).” – pisze Maria Trzeciak w recenzji tomiku Jana Pichety. Aż trudno uwierzyć, że po tak wielu latach uprawianej krytyki nie tylko poetyckiej wyżej wymieniony autor wydaje dopiero swój pierwszy tomik. Patrząc jednak na efekt zarówno ze strony poetyckiej, jak i graficznej, jest się w stanie od razu usprawiedliwić wszelkie przesłanki generujące ten fakt. Zbiór wierszy zatytułowany, jak się okazało nie przez samego poetę, „bardzo uprzejme wiersze” jest wyważoną porcją metafizyki, erotyki, błyskotliwych porównań znaczeniowych, ale i też słowotwórczych, jak również ironii, efektownej, ale nie efekciarskiej elektronicznej formy komunikacji oraz wyważenia, zwięzłości i symbolizmu, cechujących aforyzmy i haiku. Jedną z cech budujących właśnie taką, a nie inną atmosferę opisywanej pozycji jest pokora wspomagana przez doświadczenie, dystans i rozwagę. Przejawia się ona choćby w uznaniu nadanego niejako „z góry” tytułu, ale też w podejściu do prozy codzienności jako do dobrego tematu na wiersz. Stąd też wiersze Pichety nie są dumne z dorobku ich twórcy, nie wywyższają przez swój pryzmat jego osoby i tym samym nie czynią z niego innego człowieka od tego, którym był do tej pory.

           

            O wierszach, sieneńskich zwyczajach, własnym krytycyzmie mówił Jan Picheta na poetyckim spotkaniu w Warsztacie Sztuk 4 września. Nie zabrakło też tematów poświęconych bielskiemu, najpierw wojewódzkiemu, a od 10 lat Ogólnopolskiemu Przeglądowi Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa”, którego jest pomysłodawcą. Autor „bardzo uprzejmych wierszy” wspominał również swą pracę redakcyjną z „Gazetą Czechowicką”, „Głosem Żywiecczyzny”, „Ziemią Żywiecką”, „Gazetą Samorządową” w Żywcu, pszczyńskim „Twoim Zdrojem”, „Informatorem Kulturalnym Województwa Bielskiego”, „Gazetą Prowincjonalną”, „Gazetą Krakowską” i „Czasem Krakowskim”, a także współpracę z miesięcznikiem „Śląsk” w Katowicach. Nie zabrakło również kilku zdań na temat pracy w skoczowskim KS Beskid, gdzie pełnił w latach 1984 – 1990 funkcję trenera. Obecnie także związany jest z tą profesją, którą realizuje w BTS Rekord w Bielski – Białej, będąc dodatkowo rzecznikiem tegoż klubu. Poniedziałkowe spotkanie stworzyło płaszczyznę do licznych wspomnień szczególnie dla tych gości, którzy swój poetycki warsztat doskonalili pod kierunkiem Jana Pichety. Tymczasem możliwość zapoznania się z jego poezją stanowiła doskonałe zwieńczenie tych wcześniejszych relacji, dzięki czemu zdarzenie to wpisało się bardzo oryginalnie i wyraźnie w historię poetyckich przedsięwzięć Warsztatu Sztuk.

Julia Broda

 

FRANCISZEK JÓZEF13.07.2006                

CESARZ PO 120 LATACH ZNÓW WŚRÓD SKOCZOWIAN 

Podobnie jak przed 120 laty cesarza Franciszka Józefa I witały wiwaty mieszkańców Skoczowa. 8 lipca wybrzmiały również raporty składane przez komendanta Straży Miejskiej – Artura Tyrnę, pełniącego obowiązki nieobecnego komendanta Policji - Tomasza Koniarczyka oraz burmistrza Jerzego Malika. Przejazdowi cesarskiemu towarzyszyły damy dworu, muszkietnicy Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego, a także członkowie regionalnego zespołu „Senior” w ludowych strojach. Na Kaplicówce Najjaśniejszy Pan, odgrywany jak i w roku ubiegłym przez Tadeusza Wojackiego, podziwiał z altany skoczowską panoramę w towarzystwie Jana Warcengi. Tym razem w rolę legendarnego skoczowianina wcielił się Maciej Wilanowski. Popołudnie przepełnione wiedeńską muzyką w wykonaniu Orkiestry Salonowej Hilarego Drozda oraz Kameralnej Orkiestry Dętej MDK pozwoliło zakosztować nastroju lat minionych. Stworzyło także okazję do zaopatrzenia się w pamiątki związane z cesarzem: kufle, kubki, filiżanki, plakaty, pocztówki, a także tradycyjne skoczowskie pierniki. Nie zabrakło też walców, za których zatańczenie można było otrzymać okolicznościowy certyfikat. Atmosferę cesarskiej Austrii profesjonalnie przywołał prowadzący plenerową inscenizację historyczną znawca i miłośnik wszystkiego, co związane z postacią Franciszka Józefa I Leszek Mazan.

Julia Broda 

   

     
     
     

   

 

TOMIK POEZJI21.06.2006 

 SPOTKANIE Z WIERSZAMI POETÓW ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 

            Kontynuując wcześniejszą tradycję Miejski Dom Kultury postanowił po raz kolejny zaprosić poetów naszego regionu do wspólnego dzielenia się lirycznymi talentami. W myśl tej idei powstała antologia wierszy, których tematyka „niejednokrotnie (...) wypływa z fascynacji urodą ludzi i krajobrazów tej ziemi, powstałej – jak głosi legenda – z uśmiechu Pana Boga”, o czym informuje notka redakcyjna autorstwa Małgorzaty Orawskiej. Zbiór wierszy, zatytułowany „Podwieczorek z metaforą”, zaprasza do zakosztowania poezji trzynastu różnych wrażliwości. Oprawa graficzna, przygotowana przez Dorotę Noszkę, podkreśla ciepłą atmosferę sentymentów, skojarzeń zawartych w lirykach, a także dyskretnie wyraża symbolikę ziemi cieszyńskiej. Znajdujący się na okładce kwiat cieszynianki wiosennej na kolejnych kartach tomiku wzrasta wraz z wgłębianiem się w lekturę, co sugeruje jednocześnie wzrost duchowy czytelnika tej najnowszej poetyckiej pozycji naszej małej ojczyzny.

            Wieczór pierwszego lipcowego poniedziałku (03. 07 br.) poświęcony został promocji zbiorku. W Warsztacie Sztuk spotkali się wszyscy autorzy opublikowanych wierszy wraz z redakcją, wydawcą, jak również wszystkimi zainteresowanymi wyżej wymienioną pozycją. Nie zabrakło wymiany doświadczeń związanych z powstawaniem tomiku, z doborem wierszy, a także wymiany autografów głównych bohaterów spotkania. Swoiste święto poetyckie uatrakcyjniło czytanie wierszy znajdujących się w „Podwieczorku z metaforą” przez Magdalenę Dziobek i Krzysztofa Kołakowskiego oraz gra na skrzypcach w wykonaniu Martyny Postrzednik.

            Wszystkich zainteresowanych pięknem odbitym w słowie pisanym zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury, Warsztatu Sztuk, a także okolicznych księgarni i kiosków, gdzie „Podwieczorek z metaforą” będzie dostępny czytelniom. Życzymy pomnażania własnej wrażliwości podczas poznawania poetyckiej lektury.

Julia Broda

     
     

 

ROMEO I JULIA20.06.2006Teatr działający przy Miejskim Domu Kultury w Skoczowie przedstawił premierowy współczesno-musicalowy spektakl pt: "Romeo i Julia" dnia 17 czerwca ,na deskach sceny MDK.Sztukę wyreżyserowała Marzena Burliga, w rolach głównych wystąpili: Dagmara Jezusek, Krzysztof Kołakowski i Maciej Wilanowski.

       
     
     
     
 

 

DNI SKOCZOWA13.06.2006

 

39 DNI SKOCZOWA TO JUŻ HISTORIA!  

Tradycyjne świętowanie Dni Skoczowa przepełnione było estradowymi występami, konkursami, konkurencjami sportowymi, a także propozycjami kulinarnymi, czekającymi na  wszystkich odwiedzających rynek od 9-11 czerwca. Tłumnie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać wokalne i taneczne występy uczniów skoczowskiej gminy oraz młodych ludzi rozwijających swe talenty w formacjach i zespołach Miejskiego Domu Kultury. Nie zabrakło też urokliwych prezentacji przedszkolaków. Przyznano również nagrody w konkursie związanym tematycznie z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ratownictwem z okazji VII Ogólnopolskich Dni Kultury Ratownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

PIERNIKI01.06.2006

 

tradycyjne pierniki skoczowskie

w trzech odsłonach

dla wszystkich smakoszy słodkości i kształtu

na skoczowskim rynku

z okazji XXXIX DNI SKOCZOWA 

Zapraszamy wszystkich do degustacji tradycyjnych skoczowskich pierników, które pojawią się w „Cukierni” przy rynku podczas tegorocznych Dni Skoczowa. Nasze miasto posiada długoletnią tradycję piernikarską, która bez trudu rywalizować by mogła z chlubą Torunia – stolicy tych specyficznych wypieków. Z tej też przyczyny Miejski Dom Kultury postanowił wskrzesić dawny zwyczaj piekarniczy trytonowego grodu. Wszystkich zainteresowanych historią skoczowskich pierników odsyłamy do krótkich wzmianek bezpośrednio dotyczących rodów cukierniczych, które znaleźć można poniżej, a amatorom słodkich wypieków już teraz polecamy wizytę w cukierni. Dodatkową atrakcją tej niecodziennej inauguracji będą oryginalne kształty pierników! 

PIERNIKI W TRADYCJI CUKIERNICZEJ SKOCZOWSKICH RODÓW: 

-         GEMBALOWIE – Z rodziny Gembalów, żyjącej w Skoczowie od XVI w., wywodził się urodzony w 1887 r. Franciszek Karol Gembal, syn Franciszka i Marii Hatłas z Wiślicy. W 1904 r. ukończył on naukę cukiernictwa, a następnie jeździł ze swymi wyrobami, szczególnie zaś wyśmienitymi piernikami, po okolicznych odpustach. W 1911 r. otworzył przy warsztacie własny „Sklep towarów cukrowych, woskowych i pierników miodowych”. Szczególnym uznaniem wśród polecanych towarów cieszył się miodowy piernik do tarcia.

-         DUSIOWIE – Początki tradycji cukierniczych w tej rodzinie datowane są na 1880 r., kiedy to urodził się Franciszek Duś, syn strumieńskiego szewca Ignacego Dusia. Nauki pobierał u cieszyńskich mistrzów Gałuszki i Knierlinga, by następnie rozwinąć je - w ramach czeladniczej wędrówki – w cukierni w Wiedniu. Po powrocie do Skoczowa w 1906 r. otworzył swoją cukiernię przy ul. Kościelnej. Podstawą egzystencji rodziny była sprzedaż pierników na odpustach. W związku z powyższym organizowano w tym celu piernikowe wyprawy specjalnie wynajętym wozem.

Firma obchodzi w tym roku 100 – lecie istnienia, a także 25 – lecie pracy Jana Dusia – aktualnego właściciela cukierni oraz reprezentanta trzeciego pokolenia cukierników w tej rodzinie!

-         MARHULOWIE I BIEBEROWIE – Oba spokrewnione ze sobą rody pochodziły z Moraw. W 1890 r. mieszkali już w Skoczowie i prowadzili zakład cukierniczo – piernikarski znany na całym Śląsku Cieszyńskim za sprawą cukierków, ciast, tzw. „różańców” i „korali” od Biebera i Marhuli, a także pierników pakowanych w efektowną folię. Niemniej od pierników znany był też w tym czasie Siwek – koń pociągowy – który zaprzężony do „drabinioka” rozwoził pierniki i inne wyroby cukiernicze tej firmy po okolicznych odpustach i „założeniach”. 

Wśród pozostałych rodów związanych z cukiernictwem i piernikarstwem należy wymienić: Boraków, Hatłasów, Jakubców, Drożdżów, których zasługi w tej dziedzinie mniej wyraziście zapisały się w historii Skoczowa. 

*Dane uzyskano dzięki uprzejmości Haliny Szotek. 

Julia Broda

 

WIECZÓR SKOCZOWIANKI20.05.2006

 

"Wieczór Skoczowianki " 20 maja 2006

  

  

Wśród wyróżniających się mieszkanek naszej gminy w 2006 roku znalazły się; Irena Greń, Małgorzata Penkała i Agnieszka Zwardoń.

  

  

 

WIELKA MAJÓWKA15.05.2006

 

WIELKA MAJÓWKA 

     

            Z okazji wiosny budzącej się swą zielonością coraz intensywniej do życia Miejski Dom Kultury zaprosił skoczowian na „Wielką majówkę”. Oryginalne odniesienie się do kwitnącego i pachnącego oblicza przyrody za oknami miało formę koncertu Kameralnej Orkiestry Dętej, której przewodniczył Joachim Nowak. Licznie zgromadzeni goście majowego przedsięwzięcia mieli okazję wysłuchać słynnych polskich i światowych przebojów muzyki popularnej, jazzowej oraz rozrywkowej. Koncert ubarwiły solowe wykonania niektórych utworów. Swe wokalne umiejętności zaprezentowały: Justyna Hubczyk, Lucyna Korcz, Natalia Bukowska oraz debiutancko występująca w tej roli na scenie Kinga Penkała. Na kolejne spotkanie z Kameralną Orkiestrą Dętą skoczowskiego MDK zapraszamy podczas tegorocznych Dni Skoczowa. Szczegóły znajdą państwo już wkrótce na plakatach oraz na www.mdk.ox.pl.

Julia Broda

     

 

 

WARSZTATY POETYCKIE09.05.2006
 

WARSZTATY POETYCKIE Z PIOTREM DUDKIEM

Kolejne, tym razem majowe spotkanie poetyckie w Warsztacie Sztuk przebiegło w atmosferze wymiany doświadczeń, odczuć, akcentowania obecności wszelkiego typu metafor obecnych w naszym codziennym życiu. Gościem warsztatów był katowiczanin Piotr Dudek. Zaprezentował on swe nietuzinkowe wiersze, pochodzące z tomiku pt.: „Wieża Babel”, wzbogacając je własnym komentarzem. Spotkanie stanowiło także okazję do wysłuchania jednego z jego opowiadań, fragmentu pamiętnika, jak również zapoznania się z fotografiami autorskich obrazów. Zdjęcia te pełniły również funkcję zaproszenia na wystawę malarstwa poety, którą w Warsztacie Sztuk zaplanowano na wrzesień. Pełny filozoficznych, refleksyjnych treści wieczór zakończyło wspólne prezentowanie liryków uczestników spotkania, poszerzoną wzajemną interpretacją tychże utworów.

Poniżej prezentujemy jeden z wierszy Piotra Dudka, zamykający 8 maja warsztaty poetyckie.

Julia Broda


***

Ręką dziecka zakreślić
grzbiet góry.
Po dwudziestu latach
wejść na nią.
Stojąc u podnóża
móc potem
wskazać laską
i rzec
„tam byłem”

 

 


SEANS FILMOWY05.05.2006
 

MAJOWY „WĘDROWIEC” 

            Po raz kolejny Miejski Dom Kultury w Skoczowie gościł uznanego twórcę filmów fabularnych z Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” w Chybiu – Franciszka Dzidę. Projekcja jego autorskiego filmu pt. „Wędrowiec” miała miejsce 2 maja w sali kina „Podhale”, gdzie widzowie mieli okazję osobiście poznać filmowca, jego uwagi dotyczące prezentowanego obrazu, a także włączyć się do dyskusji, która wywiązała się po projekcji.

 

            O filmie Edyta Zachurzok pisze następująco: „Wędrowiec” to opowieść o młodym karierowiczu, który chcąc zwyciężyć w wyścigu szczurów i zaistnieć w uniwersyteckim światku wybiera drogę na skróty, w zaplanowaną przez siebie intrygę wciąga Profesora (w tej roli Piotr Machalica). Szkaluje go i rzuca fałszywe oskarżenia. Chce zająć jego miejsce w uczelnianej hierarchii. Narzędziami w misternie zaplanowanej grze stają się również: Magda - młodziutka studentka, jej narzeczony Daniel, a także Piotr, przyjaciel Profesora z dawnych studenckich lat. Czy Profesor, którego Magda nazywa świętym zachowa twarz? Czy zdoła oczyścić się ze stawianych mu zarzutów?

 

             Scenariusz nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Film pozostawi nas zapewne z licznymi domysłami i wątpliwościami. Scenariusz usiany jest licznymi odwołaniami biblijnymi, znajdziemy w nim wiele odnośników do polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej.”

Julia Broda


KSIĄŻE ALBRECHT KAZIMIERZ W SKOCZOWIE05.05.2006        Urodził się 11. 07. 1738 r. w Moritzburgu koło Drezna, a zmarł 10. 01. 1822 r. w Wiedniu. Był synem Augusta III króla Polski i Marii Józefy arcyksiężnej Austrii. W czasie swego życia pełnił wiele funkcji wojskowych i politycznych. W kwietniu 1766 r. ożenił się z arcyksiężną Marią Krystyną, ulubioną córką cesarzowej Marii Teresy. Był to związek z miłości, co wówczas bardzo rzadko się zdarzało. Zwykle o takich koligacjach decydowały względy dynastyczne. Niedługo po ślubie – 31. 05. 1766 r. – cesarzowa przekazała Księstwo Cieszyńskie jako niepodzielne lenno w ręce nowożeńców. Od tego czasu Albrecht Kazimierz przyjął tytuł księcia Sasko-Cieszyńskiego.

     Książe Albrecht był bardzo zainteresowany wzrostem efektywności cieszyńskiego dominum. Poprzez zakupy licznych włości szlacheckich cieszyńskie dobra książęce (Komora Cieszyńska) znacznie się powiększyły. W stosunkowo krótkim czasie udało się mu stworzyć z Komory Cieszyńskiej prężnie rozwijające się gospodarstwo rolne z rozwiniętym rolnictwem i nowoczesnym zakładem hutniczym w Ustroniu (1772 r.)

Ze Skoczowem postać księcia związała szczególnie data 7. 05. 1756, kiedy to niemal w samo południe w budynku browaru wybuchł pożar, który pochłonął całe miasto w tym zamek, oba kościoły i 105 zabudowań. Miasto otrzymało zapomogę od cesarza i z trudem podnosiło się z ruin. Jednak na domiar złego w tym samym roku wybuchła wojna austriacko-pruska o Śląsk, która spowodowała, że Prusacy kilkakrotnie najeżdżali i tak zrujnowany Skoczów czyniąc w nim wiele szkód. Odbudowa ta nabrała empa dopiero po 1766 r. kiedy właścicielem Księstwa Cieszyńskiego został książę cieszyński Albrecht Kazimierz, który pomagał miastu finansowo i w materiałach. Był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym. Szybko rozpoczął budowę tutejszego przemysłu. Dzięki jego staraniom w Skoczowie zaczęto stawiać budynki z kamienia. Pierwsza powstała kamienica przy ul. Fabrycznej, w której znajduje się Muzeum im. Gustawa Morcinka. Wybudowano ją w 1793 r. Warto również zapamiętać, iż cztery lata później zbudowano ratusz, a na jego fasadzie wdzięczni mieszczanie umieścili herb księcia, który przetrwał do naszych czasów.

 

     

 
 

TURNIEJ TAŃCA DISCO24.04.2006W RYTMACH DISCO

     

     Aż 26 zespołów zaprezentowało 22 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury swe taneczne talenty. Imprezą organizowaną już po raz czwarty zainteresowały się głównie dziewczęta, choć nie zabrakło też chłopców, realizujących się głównie w break-danceowym stylu.

     

      Ponad 300 uczestników rywalizowało ze sobą w trzech kategoriach wiekowych: 1- szkoły podstawowe (do 12 lat), 2 – gimnazja (do 16 lat), 3 – seniorzy (do 20 lat). W pierwszej z wymienionych kategorii zwyciężyła formacja „Merlin” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie, przygotowywana przez Darię Kur. Na miejscu drugim znalazła się grupa Swietłany Marczak (choreograf) oraz Jolanty i Zygmunta Widlarzów (trenerzy) - „Kolorowa tęcza” ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli. Trzecie miejsce przypadło „Crazy kids”, reprezentującym Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Zespołem opiekuje się Agnieszka Życińska. Jury w składzie: Krystyna Girdwojn, Joanna Szostak – Sadlok, Marzena Polok - Latusek przyznało również dwa wyróżnienia – dla formacji „Super girls” z Żor (opieka i choreografia – Mirosława Kieloch) i zespołu „Efekt” z MDK „Prażakówka” w Ustroniu (choreograf Katarzyna Świerkot, trener Anna Darmstaedler).

     

     W drugiej kategorii najchlubniejsze trofeum odebrała grupa „Gym” z Gimnazjum nr 3 w Zawierciu, działająca pod kierownictwem Justyny Gajdy – Sieradzkiej. II miejsce zajął zespół Mariety Kuczery – Rok o nazwie „Wenus” z MOK w Radlinie. Na miejscu trzecim znalazły się uczennice skoczowskiego Gimnazjum nr 2 - „Eksperyment”, którym opiekuje się prowadząca sobotnią imprezę taneczną Agnieszka Zwardoń. Dwa wyróżnienia przypadły grupom: „Miraż” z MOK w Wodzisławiu Śląskim (opiekun Agnieszka Kaźmierczak) oraz „Hooligans” z Gimnazjum Publicznego w Cięcinie (opiekun Agata Sapińska).

     

     Zaszczytne trzy pierwsze miejsca w kategorii seniorów otrzymały następujące formacje: miejsce 1 – „Virus” Adriany Piechoczek z MOK w Żorach, miejsce 2 - „Impuls”, działające przy oddziale skoczowskiego MDK – Warsztacie sztuk oraz miejsce 3 – „Deja vu” z Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Oba ostatnio wymienione zespoły zaprezentowały się w całkowicie autorskiej choreografii. Wyróżnienia w najstarszej kategorii przyznano grupie „Rytm 1” z MOK Czerwionka – Leszczyny, prowadzonym przez Beatę Gużdę, a także formacji Agnieszki Zeliszek „Axes street” z Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu.

     

     Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a wyróżnionych i nagrodzonych dodatkowo uhonorowano okolicznościowymi statuetkami. Najlepsze trzy pierwsze miejsca odebrały również nagrody pieniężne.

     

     Należący już do historii IV TURNIEJ TAŃCA DISCO z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, gromadząc w murach MDK rosnącą liczbę jego uczestników, w związku z czym to niezwykle barwne i ekspresyjne taneczne widowisko zyskuje na swej atrakcyjności. Dostępność przynajmniej raz większej sali widowiskowej, jak również poszerzonego zaplecza z pewnością pozwoliłaby turniejowi jeszcze pełniej rozwinąć skrzydła, a także wyeliminować wszelkie mankamenty natury lokalowej i technicznej. Pozostaje trzymać kciuki za zmiany w tej materii, a przyszłoroczny turniej znajdzie swe miejsce wśród niezapomnianych przedsięwzięć w tym rodzaju, organizowanymi nawet poza granicami naszego regionu.

Julia Broda
 
 
     


SPEKTAKL  04.04.2006EDITH PIAF W SKOCZOWIE

W folderze promującym najnowszy spektakl Klubu pod Amfiteatrem czytamy: „Edith Piaf to upadek anioła, w całej nędzy i zarazem ogromie. Ona uosabia istoty bez dowodu tożsamości, wyciera kurze nędzy, a także popioły, którymi Kościół znaczy ich czoła raz w roku. Jej historia jest zwyczajna: dzieli się miłością, dochodzi do śmierci. To historia każdej dziewczyny, urodzonej z przemocy, nienawiści albo z przypadku. Serca takich dziewczyn budzą się za wcześnie, umierają równie szybko, bo kochały swoje chimery wśród obojętności.” Atmosferę powyższego fragmentu przywołały 2 kwietnia w Miejskim Domu Kultury Paulina i Justyna Mencnarowskie podczas przedstawienia zatytułowanego „Ptak smutnego stulecia”. Scenariuszem i realizacją spektaklu zajęła się Katarzyna Dendys-Kosecka przy współpracy z scenografem – Katarzyną Zachurzok. Niezwykle istotna aranżacja muzyczna należała do Arkadiusza Wiecha, a nad całokształtem teatralnego przedsięwzięcia czuwał dyr Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu – Rafał Cymorek. Zadanie postawione przed całą teatralną ekipą było z pewnością niełatwe. Mroczny klimat towarzyszący cierpieniu, gorzkiemu smakowi życia, a także cenie, jaką zapłaciła Edith Piaf za swą sławę, został oddany z wielkim przejęciem i szczerością. Bardzo ciekawa okazała się również konstrukcja spektaklu, w który wpisane zostały dwa plany – domowe zacisze gwiazdy oraz scena, na której występowała. Całkowitą niespodziankę stanowiło niezwykle oryginalne zakończenie, przywołujące klimat próby teatralnej i jednocześnie nakładające na siebie dwie rozbieżne rzeczywistości. Wszystkim wielbicielom piosenki francuskiej polecamy to niezwykle ambitne przedsięwzięcie grupy teatralnej z Chybia, które już na dniach rozstanie wzbogacone większą ilością utworów niezapomnianej Edith Piaf. Szczegóły na temat kolejnych prezentacji spektaklu można śledzić na stronie internetowej: www.gokchybie.ox.pl.

 Julia Broda

 

   
   

KONCERT  04.04.2006PRIMA APRILIS PEŁEN TALENTÓW

Pierwszy Koncert Młodych Talentów miał miejsce w 2001 roku. Kolejne lata pokazały, że gra na klasycznych instrumentach przegrała rywalizację z instrumentami elektronicznymi, które w tym czasie cieszyły się ogromną popularnością, toteż wyżej wymieniony koncert ściśle związany z prezentacjami muzycznymi, utrzymanymi w tradycyjnym charakterze, nie doczekał się swej kontynuacji ze względu na znikomą liczbę zgłoszeń. W ubiegłym roku jednak instrumenty związane na stałe z tzw. muzyką poważną, czy klasyczną na powrót zyskały na atrakcyjności w oczach młodych muzyków. Do Miejskiego Domu Kultury zaczęło spływać coraz więcej próśb o ponowne zorganizowanie koncertu, w którym młodzi wykonawcy mieliby możliwość zaprezentowania własnych umiejętności i własnych talentów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie 1 kwietnia br. podjęto się ponownie tego przedsięwzięcia. Na scenie MDK wystąpiło 27 wykonawców przy akompaniamencie fortepianu, przy dźwiękach skrzypiec, fletu, gitary i akordeonu. Wśród utworów prezentowanych indywidualnie i w duetach dominowały kompozycje Ludwika van Beethovena i Fryderyka Chopina. Nie zabrakło też muzyki o bardziej rozrywkowym charakterze, czego przykładem było „Yesterday” Johna Lenona oraz „Little Wing” Jimmiego Hendrixa. Fotorelację z Koncertu Młodych Talentów można oglądać na stronie MDK: www.mdk.ox.pl , a także portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jak również wszystkich wspominających z sentymentem prima aprilisowy wieczór na skoczowskiej scenie.

Julia Broda

   
   
     
     
   

PRACE LITERACKIE UTOPIEC    04.04.2006


TEKSTY NAGRODZONE W KONKURSIE LITERACKIM
"WIDZIAŁEM UTOPCA!"

     
   

I MIEJSCE: MIROSŁAW OGIŃSKI (RADZIONKÓW)
JAN NEPOMUCEN I SKOCZOWSKI UTOPIEC

czytaj
________________________

II MIEJSCE: ELWIRA KRZYKAWSKA (ŻORY)
MATUSZCZYNO, CHŁOP I UTOPIEC

czytaj
________________________

III MIEJSCE: ADAM SKÓRKA (kl. Vb SP Pogwizdów)
„WIDZIOŁECH UTOPCA”

czytajRECITAL    20.03.2006RECITAL KATARZYNY RESPONDEK

     

     


KUNG FU    14.03.20069 LAT MINĘŁO 

            Waleczne poczynania Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki i Samoobrony są znane mieszkańcom trytonowego grodu nie od dziś. Trudno jednak uwierzyć, że sekcja skoczowska i cieszyńska, kierowana wskazówkami trenera Ryszadra Bochma – 6 DAN KUNG FU, działa już od 9 lat, gromadząc nieustannie coraz to nowe sukcesy na swym koncie. Zorganizowany 11 marca w Miejskim Domu Kultury POKAZ KUNG FU W WYKONANIU DZIECI I MŁODZIEŻY był okazją do przyjrzenia się elementom różnych technik walki i samoobrony.

            W pierwszej części pokazu swe umiejętności zaprezentowały dzieci. Przygotowany przez nie program wzbogacały elementy gimnastyczne oraz elementy jogi, poprawiające i stabilizujące pracę ludzkiego organizmu, a także korygujące wady postawy. W listopadzie 2005 r. występująca grupa dzieci ze Skoczowa i Cieszyna wzięła udział w Mistrzostwach Polski PASW zdobywając na nich I, III, IV i V miejsce.

            Autorami niejednokrotnie mrożącej krew w żyłach drugiej części widowiska byli znawcy techniki samoobrony DJU – SU KUNG FU. Grupa zaawansowana z Cieszyna zaprezentowała system samoobrony wobec uzbrojonego i nieuzbrojonego przeciwnika. Forma ta wymaga znakomitego wykształcenia przez adepta szybkości reakcji na atak, ogromnej giętkości ciała, zwinności i refleksu, pozwalającego na odpieranie tego ataku.

            Oba pokazy zwieńczone zostały występem formacji tańca nowoczesnego „Eksperyment”, działającej przy Gimnazjum nr 2 w Skoczowie pod przewodnictwem Agnieszki Zwardoń. Na zakończenie rozdano wszystkim uczestnikom medale i dyplomy. Nie zabrakło też podziękowań dla organizatorów i pucharu dla trenera – Ryszarda Bochma.

Julia Broda

     

     

     

     

     

KONFERENCJA UTOPIEC    09.03.2006
 

NIE TAKI UTOPIEC STRASZNY... 

Pełen uroku występ dziecięcego zespołu regionalnego „Junior” z Pierśćca rozpoczął 7 marca w skoczowskim Miejskim Domu Kultury konferencję popularnonaukową „Utopiec – regionalny symbol małych ojczyzn”. Po powitaniu wszystkich gości oraz krótkim słowie wstępnym, wygłoszonym przez dyrektora MDK – Roberta Orawskiego, nadszedł czas na szereg wnikliwych analiz i porównań, mających na celu zgłębienie tematów związanych z wodnym demonem. Wprowadzający wykład Sylwii Żwak (Zakład Edukacji Regiomalnej i Dziedzictwa Kulturowego UŚ) zawierał w sobie informacje dotyczące wszelkich wodnych demonów, występujących w Polsce. Charakterystyka ta została wzbogacona multimedialną prezentacją dr Kingi Czerwińskiej (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytut Etnologii i Folklorystyki), ukazującą wielość literackich i plastycznych wizerunków utopców. Kolejny podjęty temat wpisał zielonego stworka w mnogość kontekstów i odnośników, jak również zarysował jego znaczenie dla współczesności. Tak wielopłaszczyznowego ujęcia podjął się prowadzący całą konferencję prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Ostawski). O utopcu mniej znanych skoczowianom tarnogórskich podań ludowych opowiedziała Anna Grabińska-Szczęśniak (Muzeum Miejskie w Tarnowskich Górach). Część wykładową zwieńczyła urozmaicona tekstami źródłowymi prelekcja Haliny Szotek na temat twórczości Gustawa Morcinka, związanej bezpośrednio z tematem przewodnim konferencji.

   
       
     
   

            Przybliżony powyżej program utopcowego przedsięwzięcia uatrakcyjniały autorskie prezentacje regionalnych artystów: rysowników Mirosława Ogińskiego z Radzionkowa oraz Romana Nygi z Bierunia, rękodzielnika Jana Drechslera z Zbrosławic, rzeźbiarza Kazimierza Kastelika z Chybia. Nie zabrakło też zaproszenia na festiwal piosenki ekologicznej „Utopiec” do pobliskiego Chybia. Projekt ten przybliżył osobiście jego inicjator – Mieczysław Puzoń, przedstawiając okolicznościowy kostium wodnego stworka. Prawdziwą niespodziankę stanowiło słuchowisko radiowe na utopcowy temat autorstwa Anny Jurzycy, reprezentującej Radio Piekary – drugiego obok „Głosu ziemi cieszyńskiej” patrona medialnego utopcowego przedsięwzięcia. Konferencji towarzyszył także przegląd publikacji dotyczących wodnych demonów, wśród których znalazły się takie pozycje, jak: „Duchy i duszki Bojszowskie”, „Stworoki”, „Utopce Doliny Dramy”, „Legendy Beskidu Śląskiego”, „Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego” oraz „Kalendarze Miłośników Skoczowa”, na łamach których niejednokrotnie zamieszczano dziecięce plastyczne wyobrażenia utopców, jak również legendarne podania ludowe, pełne utopcowych motywów. Atrakcją konferencji okazał się konkurs „Wygraj utopca!”, przygotowany z myślą o uczestnikach regionalnego przedsięwzięcia. Nagrodę w konkursie – fikuśnego utopca wykonanego z sizalu - otrzymał mieszkaniec Skoczowa - Łukasz Brudny, odpowiadając prawidłowo na pytania zadane po jednym z trzech czytań „Tryptyku skoczowskiego” autorstwa Jana Drechslera. Konferencja była też okazją do przyznania nagród w dwóch innych konkursach utopcowych, ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku przez MDK. Laureaci konkursu literackiego pt.: „Widziałem utopca!” oraz plastycznego pt.: „Utopiec w mojej wyobraźni” odebrali nagrody i dyplomy z rąk Ewy Bojdy, reprezentującej Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Wszystkie konkursowe prace plastyczne zostały wyeksponowane w sali konferencyjnej, dzięki czemu nagrodzeni, pozostali uczestnicy konkursu oraz goście konferencji mogli przyjrzeć się utopcowym wizjom dzieci całego powiatu. Zaprezentowano także pierwowzory ilustracji pozycji „Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego” autorstwa pracowników Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

     
     
     

            Konferencja „Utopiec – regionalny symbol małych ojczyzn” stanowiła doskonałe forum wymiany informacji dla licznie przybyłych miłośników tradycji. Pozwoliła także nawiązać ożywione kontakty i przyjaźnie, jak również umożliwiła samym mieszkańcom Skoczowa, w sposób bardzo wszechstronny, zaznajomienie się z tematyką bliskich im podań, legend i opowieści. Utopiec, będący punktem wyjścia do czynionych rozważań, stał się wdzięcznym pretekstem do sprecyzowania ciekawych zestawień, ukazujących podobieństwa różnych mikro i makroregionów, co z pewnością w znaczący sposób poszerzyło wiedzę uczestników konferencji w zakresie różnych kultur, sprzyjając jednocześnie niebywale atrakcyjnej promocji określonych regionów.

Julia Broda  

       
     

SERDECZNIE ZAPRASZAMY    29.03.2006
 
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY    29.03.2006
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

1 kwietnia, godz. 17:00


KONCERT MŁODYCH TALENTÓW

prezentacja młodzieży uzdolnionej muzycznie

Sala widowiskowa MDK

wstęp wolnyBIESIADA REGIONALNA    03.03.2006
 

BIESIADA REGIONALNA

     
     
     
     
     
     
     
     
 

PRACE PLASTYCZNE "UTOPIEC"    17.02.2006
 

PRZEDSTAWIAMY UCZESTNIKÓW I ICH PRACE

PROSZĘ KLIKNĄĆ W UCZESTNIKA ABY ZOBACZYĆ JEGO PRACE

 

  Patrycja Baran
  Mateusz Bączek
  Klaudia Bogucka
  Agnieszka Borowiecka
  Beata Brych
  Anna Bulandra
  Beata Cebula
  Joanna Chwastek
  Ada Cieślar
  Ewelina Cieślar
  Kamil Czyż
  Marcela Danel
  Marcin Danel
  Ewa Depta
  Kamila Dyrek
  Aleksandra Filipczak
   (praca zamknięta)

  Aleksandra Filipczak
   (praca otwarta)

  Patrycja Filipczak

  Marcin Fober
  Daria Foltyn
  Karolina Foltyn
  Ewelina Gałuszka
  Wiktoria Gazurek
  Marzena Gibiec
  Katarzyna Gorol
  Adam Grzybek
  Bartłomiej Hanusek
  Aneta Helczyk
  Barbara Hernik
  Izabela Herok
  Monika Indyka
  Dawid Iskrzycki
  Katarzyna Jasionowicz
  Adrian Juraszek
  Marta Kamińska
  Magdalena Kłoda
  Natalia Kobiela
  Kamil Kocur


  Marcelina Koleta
  Tymoteusz Konicki
  Filip Koniewski
  Katarzyna Kopeć
  Klaudia Kozieł
  Jakub Kraus
  Beata Krupa
  Katarzyna Krupa
  Beata Krzempek
  Natalia Krzempek
  Magdalena Krzywoń
  Nikolina Kubica
  Katarzyna Kukuczka
  Karolina Kuś
  Estera Kwas
  Marcin Lapczyk
  Bartosz Leczykiewicz
  Natalia Łączyńska
  Kamil Macura
  Kinga Macura
  Marek Macura
  Magdalena Madusiok
  Agnieszka Madzia
  Paweł Malik
  Szymon Maryniak
  Adrainna Mędrek
  Karolina Mędrek
  Mirosław Mędrek
  Anna Michalik
  Mateusz Niesyt
  Katarzyna Niemczyk
  Martyna Pacuła
  Justyna Parchańska
  Kinga Penkała
  Kamil Płaza
  Kamil Płaza
  Justyna Polok
  Krzysztof Ponikiewski
  Karolina Pońc
  Paulina Prottung
  Paweł Rachwalik
  Agnieszka Radwan
  Karolina Rymarczyk
  Justyna Sehna
  Marek Sosna
  Katarzyna Steller
  Anna Stelmach
  Marcelina Stroka
  Adrian Strządała
  Krzysztof Suchy
  Joanna Surma
  Bartłomiej Szczotka
  Agata Szewczyk
  Mateusz Szonowski
  Tomasz Szweblik
  Estera Wala
  Aleksandra Waleczek
  Kamil Waleczek
  Iga Wareluk
  Natalia Waszczyszyn
  Patrycja Wawlik
  Danuta Wawrosz
  Paulina Wentruba
  Ewa Widenka
  Dorota Wilczek
  Agnieszka Wiśniewska
  Sara Woźnica
  Marcelina Wrona
  Karolina Wysłuch
  Justyna Zbikowska
  Szymon Żur
  Natalia Żydek
  Agnieszka Żyłowska
  Praca zbiorowa:
  Monika Indyka Estera Kwas,
  Ewelina Rakus, Magdalena   Szwarc,
  Agata Szewczyk, Estera Wala,
  Klaudia Żydel

  Praca niepodpisanaKONKURS UTOPCOWY    15.02.2006
 

KONKURSY UTOPCOWE ROZSTRZYGNIĘTE!!!

ZAPRASZAMY LAUREATÓW WRAZ Z OPIEKUNAMI
PO ODBIÓR NAGRÓD I DYPLOMÓW

7 MARCA , GODZ. 12:00

podczas
KONFERENCJI POPULARNO – NAUKOWEJ


„UTOPIEC – REGIONALNY SYMBOL MAŁYCH OJCZYZN”

Miejski Dom Kultury w Skoczowie,  ul. Targowa 26, sala widowiskowa

ZWYCIĘZCY KONKURSU LITERACKIEGO
PT.: „WIDZIAŁEM UTOPCA!”

I MIEJSCE – Mirosław Ogiński, Radzionków (godło „Warka”): „Jan Nepomucen i skoczowski utopiec”

II MIEJSCE – Elwira Krzykawska, Żory (godło „Elwirus-Olimpus z Brzozowego gaju”): „Matuszczyno, chłop i utopiec”

III MIEJSCE – Adam Skórka, kl. V b SP Pogwizdów (godło „Zeflik”): „Widziołech utopca”

WYRÓŻNIENIA:

Joanna Smelik, kl. VI a SP Pogwizdów (godło „Słoneczko”): „Utopce współczesne”

Renata Pilch, Wisła (godło „Sekutnica”): „Utopiec spod Fojtuli”

Katarzyna Urbańczyk, kl. V b SP nr 1 w Skoczów (godło „Katarzyna”): „O kapryśnej Oli i szpetnych utopcach”

JURY: Kinga Czerwińska, Jan Drechsler, Małgorzata Orawska, Maria Słowik – Broda

ZWYCIĘZCY KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT.: „UTOPIEC W MOJEJ WYOBRAŹNI”

I MIEJSCE – Beata Krzempek, kl. II a Gimnazjum Chybie, opiek. Anna Zachurzok

II MIEJSCE – Bartłomiej Hanusek, kl. IV SP Pogwizdów, opiek. Bożena Rendaszka

III MIEJSCE – Marek Macura, kl. IV a SP nr 6 Pierściec, opiek. Anna Kwas

WYRÓŻNIENIA:

Marcin Fober, SP Pogwizdów, opiek. Bożena Rendaszka

Mateusz Niesyt, SP nr 6 Pierściec, opiek. Anna Kraus

Klaudia Kozieł, SP nr 3 Skoczów, opiek. Sylwia Kwas

Adam Grzybek, SP Ogrodzona, opiek. Renata Mendrek

Anna Bulandra, SP nr 8 Skoczów, opiek. Maria Szturc

JURY: Iwona Korus, Jarosław Skutnik, Rafał Raszka


POSZUKIWANA !!! POSZUKIWANY !!! 26.11.2005

SERDECZNIE ZAPRASZAMY    12.03.2006

BAL PRZEBIERAŃCÓWW    03.02.2006
 

BAL PRZEBIERAŃCÓW

           

                 

                 

                 

                 

WOŚP 14 FINAŁ18.01.2006
 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


              

WYNIKI KWESTY XIV FINAŁU WOŚP 2006  

30 182 zł, srebro- 15 szt. złoto - 3 szt. oraz bilon walut wymiennych

 

                    


Sponsorzy skoczowskiego „XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

 UNITRANS EMILIA CZAPKA, Bank Spółdzielczy w Skoczowie,  FIRMA HANDLOWA ALICJA- DZIERGAS-STUSEK, Przedsiębiorstwo Komunikacyjne TRANSKOM, PHU MOBI-MALIK i JAWORSKI, NZOZ Centrum Lekarsko-Stomatologiczne OMEGA-DENT -JANINA DELONG, Pan JERZY LAPCZYK, Zakład Produkcyjno-Usługowy ELMAL, Kwiaciarnia STORCZYK-JADWIGA BACHÓR,  ANNA PALKA- Hurtownia  Materiałów Elektrycznych i Budowlanych, MARTON – Małysz-Service, Pan KRYSTIAN MĘŻYK, WISKOPOL, PRACOWNIA Usług Projektowych i Inwestycyjnych Zbigniew Hyrnik PROJEKT, OPTIMALWOJCIECH TATKA, PAN MARIAN BRONOWSKI Auto Części, Supermarket MIKRUS - MIROSŁAW FARUGA, BIUROHIT Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych, PUH Hurt. Art. Wodno-Instalacyjnych „WODNIK” JACEK STRZĄDAŁĄ, ZBIGNIEW JUROSZEK - PP JUR GAST, JERZY KUBIELAS Sklep Mięsno-Wędliniarski, Restauracja NOWA - ZBIGNIEW MAŁYSZ, Restauracja SADYBA - JACEK STEC, CIASTKARNIA BAJKA.


                    
JASEŁKA17.01.2006

JASEŁKA NA WIELE SPOSOBÓW

Niezwykła różnorodność charakteryzowała tegoroczny dziecięco - młodzieżowy "Przegląd jasełek skoczowskiej gminy", zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie oraz Miejski Dom Kultury. Przez dwa dni - 10 i 11 stycznia - na scenie sali widowiskowej MDK prezentowali swe aktorsko-wokalno-taneczne uzdolnienia uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. A zatem nie brakowało pozytywnej energii, świątecznej atmosfery, fantazyjnych aranżacji przygotowanych programów i oczywiście dziecięcego uroku. Jasełkową rywalizację zainicjował występ utrzymany w tradycyjnej, regionalnej konwencji autorstwa uczniów SP nr 6 w Pierśćcu, przygotowanym przez Violettę Wlach, Barbarę Michniok oraz Józefę Ferek. Nowatorskim wzbogaceniem tego gwarowego przedsięwzięcia o świątecznej tematyce okazały się tańce ludowe w rytmach przygrywającej kapeli regionalnej, prezentującej się tak, jak i sami młodzi tancerze w podkreślających muzyczny klimat strojach cieszyńskich.

więcej>>

        


KONFERENCJA UTOPIEC    15.02.2006
 

KONFERENCJA POPULARNO – NAUKOWA

„UTOPIEC – REGIONALNY SYMBOL MAŁYCH OJCZYZN”

 7 marca 2006

Miejski Dom Kultury

- sala widowiskowa


>>  KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PROGRAM I SZCZEGÓŁY  <<

SERDECZNIE ZAPRASZAMY    17.02.2006
 

Zapraszamy na

BIESIADĘ REGIONALNĄ

28 lutego o godz.17.00

wystąpią:Zespoły Regionalne "Jasieniczanka" z Jasienicy, "Senior" i "Wrzos" ze Skoczowa,"Beskuryje" z Cisownicy oraz Ludowy Zespół Śpiewaczy "TRY-TON" ze Skoczowa.

Wstęp wolny.

FABRYKA NASTROJÓW    17.02.2006
 

Walentynkowa „Fabryka nastrojów” 

            W walentynkowy wieczór dla wszystkich aktualnie zakochanych, kochających kiedyś i będących kochać w przyszłości zaśpiewał w Miejskim Domu Kultury Jarosław Wasik. Artysta zaprezentował najnowsze kompozycje, a także te nieco starsze przy akompaniamencie fortepianu i gitary. Nie zabrakło też najbardziej znanych „Nastrojów”, goszczących niegdyś przez wiele tygodni na ogólnopolskich listach przebojów.

Wśród wcześniejszych sukcesów wokalnych „walentynkowego gościa” należałoby wymienić wydanie trzech wyjątkowych płyt o następujących tytułach: „Nastroje”, „Zielony z niebieskim”, „Fabryka nastrojów”. Popularność wokaliście przyniósł również występ podczas koncertu „Debiuty KFPP Opole ‘94”, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy poezję” w Olsztynie. Powyższy dorobek wokalny Jarosława Wasika pozwolił mu w szybkim czasie uzyskać miano gwiazdy polskiej muzyki poetyckiej, którego to tytułu z pewnością nie podważyłby żaden uczestnik skoczowskiego koncertu. Publiczności już w pierwszych minutach udzieliła się nastrojowość sentymentalnych, pełnych łagodności i liryzmu utworów, pomnażana z minuty na minutę. Niespodziewanym prezentem okazał się także upominek w postaci autorskiej płyty, którego szczęśliwym właścicielem stał się nauczyciel ze skoczowskiego liceum – Grzegorz Greń.

Wszystkim, którzy 14 lutego pojawili się w MDK na koncercie zatytułowanym „Fabryka nastrojów” gratulujemy podjęcia tak „nastrojowej decyzji”.

Julia Broda       

       

więcej zdjęć na stronie www.ox.pl OSIEM SPOJRZEŃ NA SZTUKĘ    13.02.2006
 

OSIEM SPOJRZEŃ NA SZTUKĘ

             Bohaterami lutowej wystawy „Spojrzenia”, prezentowanej w galerii Warsztatu Sztuk, są nauczyciele plastycy związani ze Skoczowem. Ekspozycja pełna jest zatem najróżniejszych wizji malarskich, graficznych, hafciarskich, rysunkowych, a nawet modelarskich, charakteryzujących twórczość pedagogów. Wśród oglądanych prac znajdują się rysunki twarzy, wplecione w baśniową konwencję, autorstwa dyr Gimnazjum nr 2 – Agaty Staszczyszyn, wyszywane obrazy pełne kontrastowych kolorów Kariny Szewczyk, uczącej w Zespole Szkół nr 3, jak również olejne  i modelarskie prace jej męża Hieronima, dzielącego swe plastyczne pasje z uczniami SP nr 3 oraz uczestnikami zajęć modelarskich, odbywających się w Miejskim Domu Kultury. Wśród pozostałych prac na uwagę zasługują animalistyczne grafiki Iwony Korus - instruktora zajęć plastycznych w MDK i ekspresyjne, pełne kolorów i żywiołowości, realistyczne i abstrakcyjne obrazy prowadzącego warsztaty plastyczne w Warsztacie Sztuk - Rafała Raszki. Na wystawie prezentowane są także prace nauczycielki sztuki w Zespole Szkół nr1 – Katarzyny Respondek, do których zaliczają się dwie grafiki, rysunek oraz dwa obrazy namalowane na płótnach. Nie zabrakło też pejzażowych akwareli autorstwa Jerzego Czyża – jedynego nauczyciela odmiennego od wyżej wymienionych przedmiotów – wychowania fizycznego. Miejsce szczególne stanowi ekspozycja prac zmarłego dwa miesiące wcześniej długoletniego nauczyciela SP nr 1 – Jana Brody, ukazująca przekrojowo jego plastyczną działalność w postaci grafiki, obrazu malowanego farbami plakatowymi, olejnymi i akwarelami.

            Wernisaż otwierający wystawę „Spojrzenia” odbył się 4 lutego. Wydarzenie to miało na celu nie tylko zestawienie często nie prezentowanej wcześniej twórczości skoczowskich nauczycieli plastyków, ale także zwrócenie uwagi na istotność edukacji artystycznej w szkołach i poza ich murami, czego dowodzą wypowiedzi autorów prezentowanych prac, wpisane w informator wystawowy. Wszystkich ciekawych lektury oraz zainteresowanych poczynaniami skoczowskich nauczycieli w świecie sztuki zapraszamy na wystawę od wtorku do piątku w godz: 14.00 – 18.00 do Warsztatu Sztuk, mieszczącego się przy ul. Słonecznej 16.

Julia Broda    


ZAPROSZENIE NA KONCERT    02.02.2006
 

Zapraszamy bardzo serdecznie na romantyczny, walentynkowy koncert Jarosława Wasika pod intrygującym tytułem „Fabryka nastrojów”, który odbędzie się 14 lutego, o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie przy ul. Targowej 26.

      Jarosław Wasik - gwiazda polskiej muzyki poetyckiej z wykształcenia aktor i wokalista wydał trzy absolutnie wyjątkowe płyty: „Nastroje”, „Zielony z niebieskim” i „Fabryka nastrojów”. Jedna z jego piosenek wiele tygodni gościła na ogólnopolskich listach przebojów.

      Bilety w cenie 10 zł są do nabycia w MDK. Przyjmowane będą też ich rezerwacje. Zainteresowanie koncertem jest duże więc może się zdarzyć, że zabraknie miejsc.

Robert Orawski


WALENTYNKOWY KONKURS       27.01.2006
 

      WALENTYNKOWY
     KONKURS-ZABAWA

 

PIERWSZE 14 OSÓB, KTÓRE NAPISZĄ

 CHOĆBY SKROMNE ALE ZABAWNE,

SZCZERE I ORYGINALNE WYZNANIE MIŁOSNE

                    NAJLEPIEJ WIERSZ MIŁOSNY

        i wraz z nim ZGŁOSZĄ SIĘ DO

     KWIACIARNI STORCZYK w Skoczowie, Mały Rynek 1

OTRZYMA BEZPŁATNIE DLA SWOJEJ WYBRANKI RÓŻĘ

 

wszystkie teksty zostaną zamieszczone w miesięczniku „Południk 18°47'”
i na tablicy ogłoszeń w Rynku


KONKURS UTOPIEC19.01.2006
 

WYNIKI KONKURSU

(plastycznego, literackiego)

„WIDZIAŁEM UTOPCA!”

ZOSTANĄ OGŁOSZONE

WRAZ

Z PRZYZNANIEM NAGRÓD I DYPLOMÓW

NA KONFERENCJI ZATYTUŁOWANEJ

„UTOPIEC – REGIONALNY SYMBOL MAŁYCH OJCZYZN”

NA POCZĄTKU MARCA.

SZCZEGÓŁOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY

NA STRONIE INTERNETOWEJ

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

www.mdk.ox.plBAL PRZEBIERAŃCÓWW27.01.2006
 

Zapraszamy dzieci

na BAL PRZEBIERAŃCÓW

 2 lutego o godz.14.00 w sali MDK

w programie konkursy, gry, zabawy

wodzirejem będzie Marcjan Gepfert.

WYSTAWA GRAFIKI12.01.2006

GRAFIKA TRADYCYJNIE I EKSPERYMENTALNIE

Po raz pierwszy w galerii Warsztatu Sztuk - oddziału Miejskiego Domu Kultury - można oglądać prace graficzne. Styczniową ekspozycję tworzą dużego formatu grafiki, utrzymane przeważnie w czarno-białej tonacji. Ich autorami są studenci dzienni i zaoczni Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doskonalący swe umiejętności w pracowni Jarosława Skutnika. Tematyka prezentowanych prac jest różnorodna i zwykle pozbawiona sztywnych, akademickich ukierunkowań. Wynika z wrażliwości, pomysłowości i fantazji samych studentów. Jarosław Skutnik, prowadzący po graficznym świecie sztuki swych podopiecznych, wielokrotnie zwraca uwagę na istotność kształtowania indywidualnych predyspozycji studentów, zarówno w sferze manualnej, jak też pojęciowej. Swą nauczycielską rolę pojmuje raczej jako okazję do "prowokowania młodych artystów w celu rozwoju ich myślenia, podejmowania decyzji nieskażonych pogonią za aktualną modą, czy chęcią przypodobania się pedagogowi". Swoją pracę ze studentami opiera na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie pozbawionym dominacji. Podczas wernisażu, mającego miejsce 7 stycznia, można było porównać wielość form graficznych wywodzących się najczęściej z tradycyjnej technologii druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego, wzbogaconych niejednokrotnie elementami autorskich eksperymentów. Otwarcie wystawy pozwoliło także wymienić uwagi studiującym wiele lat temu plastykom, stykającym się w swych uczelnianych czasach z tą właśnie techniką. Serdecznie zapraszamy na wystawę grafiki do galerii Warsztatu Sztuk, znajdującego się przy ul. Słonecznej 16 od wtorku do piątku w godzinach: 14.00 - 18.00. Tradycyjne, eksperymentalne, misternie utworzone, plakatowe prace będzie można oglądać do 27 stycznia.

Julia Broda

POEZJA MIROSŁAWA DZIENIA 08.01.2006

POETA W HERBERTOWSKIM STYLU

Poezja przesycona filozofią absolutu, jak i zarówno oparta o detale prozaicznej codzienności charakteryzuje wiersze Mirosława Dzienia - gościa styczniowych warsztatów poetyckich. Spotkanie z bielskim doktorem nauk humanistycznych w zakresie literatury, wykładowcą filozofii i etyki na ATH oraz autorem wielu tomików wierszy pozwoliło uczestnikom warsztatów dostrzec kolejny sposób zagospodarowania lirycznej formy wyrazu. Specyficzne wykorzystywanie nawiasów, przerzutni, porównań przez M. Dzienia służy budowaniu określonej atmosfery, otwierając tym samym możliwości coraz to rozleglejszych analiz. Tego typu zabiegi sprzyjają również pomnażaniu uniwersalizmu w powstałych wierszach. Zaprezentowana 2 stycznia w Warsztacie Sztuk poezja Mirosława Dzienia przyrównywana jest do twórczości Zbigniewa Herberta, z którym sam autor znajduje wiele pisarskich podobieństw. Wśród własnych życzeń, nie tylko noworocznych, autor zwrócił uwagę na rolę cierpliwości, której istoty nie sposób, jego zdaniem, przecenić nie tylko w poetyckim świecie.

Julia Broda

        

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 04.01.2006

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ZAGRA PO RAZ CZTERNASTY
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY


>>  KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY  <<
 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.